Een van de activiteiten waar verbinding voorop staat is het jaarlijkse Mantelzorgdebat. Mantelzorgers, beleidsmakers, politici, zorgverleners en overige belangstellenden met affiniteit met (mantel)zorg gaan hier met elkaar in gesprek. Een debat biedt zowel versterking aan mantelzorgers als verbinding tussen formele en informele zorg. De uitkomsten van het debat worden meegenomen in beleidsontwikkeling rond mantelzorg.

Het debat vond in 2017 plaats in de burgerzaal onder de titel: ‘Mantelzorg, wat maakt het verschil?’; over invloed op je mantelzorgsituatie en waar je zelf invloed op kunt uitoefenen. Er was aandacht voor onderwerpen als ‘jong opgroeien met zorg’, ‘eigen invloed op je situatie als mantelzorger’, ‘mantelzorg en werk’, ‘mantelzorg binnen verschillende culturen’, ‘hulp en ondersteuning vragen en vinden’. Er was ruim aandacht voor het delen van ervaringen uit de praktijk.
Het debat werd geleid door dagvoorzitter Jan de Hoop. Alice de Boer, bijzonder hoogleraar aan de UvA en senior onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau, presenteerde een actueel onderzoek over mantelzorg. Het panel werd vertegenwoordigd door: René Peeters (Wethouder jeugd, maatschappelijke ontwikkeling, onderwijs en sport Gemeente Almere), Noëlle Brands (Adviseur Arbo & Activering Triade), Jolanda Horman (Beleids-en kwaliteitsadviseur Stichting Nusantara Zorg), Jos Alders (Projectcoördinator Informele Zorg VMCA), Anne Kien (volwassen mantelzorger) en Martino (jonge mantelzorger). Hjalmar Haagsman (de Betekenaar) maakte een illustratie van wat er op het debat aan bod kwam.
In de veilige sfeer van het debat konden mensen open over hun mantelzorgsituatie praten. Zij vonden een luisterend oor en herkenning. Ook voor de professionals en vertegenwoordigers van de politiek waren de verhalen verhelderend en in sommige gevallen ook confronterend. Knelpunten uit de praktijk werden tijdens en na afloop van deze middag met de betrokken partijen opgepakt. Deelnemers aan het debat gingen met een goed gevoel en nieuwe kennis naar huis.

Het mantelzorgdebat werd bezocht door ca. 100 belangstellenden en door de bezoekers gewaardeerd met een 7,8.