Groepsgericht zijn mantelzorgers getraind in psycho-educatie, empowerment en het vergroten van hun draagkracht. Thema’s als ‘balans’, ‘grenzen’, ‘leren omgaan met’ en ‘assertiviteit’ krijgen aandacht. Vanuit deelname aan cursussen zijn verschillende vriendengroepen ontstaan.
Activiteiten voor jonge mantelzorgers zijn zowel gericht op het ervaren van plezier als op het verkrijgen van inzicht. Thema’s als ‘grenzen voelen en stellen’, ‘loslaten’, ‘zelfvertrouwen’, ‘goed in je vel zitten’ en ‘rust in je kop’ krijgen op een ontspannende manier aandacht.
Ex-mantelzorgers leren via de bijeenkomst ‘Na de zorg’ hoe om te gaan met de nieuwe fase, het leven zonder zorg(vrager). Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met een consulent vanuit Humanitas ‘Rouw en verlies’ aangeboden.