Activiteiten gericht op ‘verlichten’ zijn er voor mantelzorgers, met of zonder degene die zorg ontvangt. De ‘verlichtende activiteiten’ voor jonge mantelzorgers zijn aangevuld met thema’s die jonge mantelzorgers ‘versterken’ en worden derhalve onder deze categorie geplaatst.

De ‘Tijd voor jezelf’-dagen, georganiseerd vanuit het Expertisecentrum Mantelzorg, zijn in aantal verminderd. De ‘Samen erop uit’-dagen zijn – met ondersteuning vanuit de VMCA – verder gegaan als zelfstandig draaiende vriendenkring. De ‘Samen aan tafel’-activiteiten voor mantelzorgers en zorgvragers met Niet Aangeboren Hersenletsel of dementie zijn in 2017 twee maal minder aangeboden. Ondanks dit gegeven blijkt het aantal unieke deelnemers hoger. De vraag naar deze activiteit is zo groot dat er inmiddels een wachtlijst is voor deelname. Er is een structuur bedacht waardoor zoveel mogelijk verschillende mensen gebruik kunnen maken van dit aanbod. Gemonitord wordt of dit een bruikbare vorm is om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen deel te nemen aan deze activiteit.

Ook voor de jaarlijkse viering van de Dag van de Mantelzorg neemt de belangstelling toe. Met ruim 500 aanmeldingen werd de bovenzaal van het Van der Valk hotel gereserveerd voor een uitgebreide lunch. Op de dag zelf genoten 430 mantelzorgers van het lunchbuffet, een tombola met 30 prijzen in verband met het 30-jarig bestaan van de VMCA en muzikaal vermaak door het duo ‘Ongeremd’. Burgemeester Weerwind was op de Dag van de Mantelzorg aanwezig. Hij gaf de aanwezige mantelzorgers een hartverwarmende toespraak, die zeer gewaardeerd werd.