By using our website, you agree to the use of our cookies.

Mantelzorg

Voor elkaar in Almere

"Voor elkaar in Almere is voor mij met hart en ziel een bijdrage leveren aan het mooie Almere zodat bewoners zich (blijven) thuisvoelen en worden gezien"

 

Sandra van der Horst - Manager Wijk en Mantelzorg

Expertisecentrum Mantelzorg Almere

Het Expertisecentrum Mantelzorg is de vindplek voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van mantelzorg in Almere.

  • Het Expertisecentrum Mantelzorg biedt mantelzorgers een plek waar ze gehoord en gezien worden. Zij vinden er aanbod op maat; van eenvoudige informatie of advies tot individuele korte coaching en de weg naar mogelijkheden om vitaal te blijven als mantelzorger.
  • Voor eenieder die meer wil weten over mantelzorg(ondersteuning) is het Expertisecentrum Mantelzorg het kenniscentrum rond mantelzorg. Vrijwilligers, profes-sionals en werkgevers uit alle sectoren vinden hier informatie en advies, trainingen, workshops en inspiratiedagen.
  • Het Expertisecentrum Mantelzorg verbindt initiatieven rond mantelzorg door kennis over mantelzorg en aanbod van het Expertisecentrum Mantelzorg zelf en van andere aanbieders uit Almere te bundelen en dit voor inwoners uit Almere toegankelijk te maken.

De 4 pijlers zijn:

De cijfers

3840
Ingeschreven mantelzorgers
2864
Aanvragen Mantelzorgwaardering
6465
Contactmomenten volwassenen
505
Deelnemers Dag van de Mantelzorg
1109
Contactmomenten jongeren

Onze activiteiten

Mantelzorgdebat

Op het jaarlijkse Mantelzorgdebat met de titel ‘De mantelzorger in beeld’ spraken mantelzorgers, vrijwilligers, professionals, beleidsmakers en politici onder leiding van dagvoorzitter Merel van Dorp over thema’s die spelen rond mantelzorg. Bij binnenkomst in de burgerzaal in het gemeentehuis werd het thema ‘De mantelzorger in…

Training en cursussen

Van het eigen aanbod bleek de cursus ‘In Balans’ het meest populair. Een consulent mantelzorg gaf een specifieke les over mantelzorg op de cursus voor mantelzorgers van partners met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS) van MEE. Ook heeft een groot aantal mantelzorgers een…

Dag van de mantelzorg

De Dag van de Mantelzorg, 10 november, is ieder jaar een moment om mantelzorgers extra in het zonnetje te zetten. In het Van der Valk hotel genoten 450 mantelzorgers van een lunchbuffet en een muzikaal optreden van Caroline in ’t Veld. De Complimentenmeisjes deelden persoonlijke…

Samen aan tafel

In 8 gezellige restaurants werd door 462 bezoekers (mantelzorgers en zorgvragers met dementie of NAH) een ontspannen avondje uit gefaciliteerd. Ontmoeting, plezier en even samen uit zijn hier belangrijke ‘kersen op de taart’. De diners zijn enorm populair. Ook professionals van de VMCA vanuit het…

Inspiratiebijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomst ‘Klein Geluk’ boden ervaringsdeskundige mantelzorgers Maria Grijpma en Inge Jager ontspannende praktische oefeningen om als mantelzorger vitaal en in balans te blijven. De avond werd gewaardeerd met een 8,8. Hugo Borst las in de Nieuwe Bibliotheek voor uit zijn bundels ‘Ma’ en ‘Ach…

Eigen Tijd

Eigen Tijd is een initiatief van VMCA, De Schoor, Nusantara Zorg en Zorggroep Almere. Eigen Tijd wordt in de praktijk begeleid door de activiteitenbegeleider van de VMCA en een ouderenwerker van De Schoor. De expertise van de overige externe partners kan worden ingezet. Er zijn…

Ketenzorg dementie

De VMCA participeert in het netwerk en de stuurgroep Dementie. Consulenten mantelzorg zijn met regelmaat aanwezig bij het Alzheimer café en leggen hier contact met mensen met dementie en hun mantelzorgers en samenwerkingspartners. Tijdens de cursus ‘Omgaan met Dementie’ van Zorggroep Almere en Medimere geeft…

Mantelzorgwaardering

De Mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor mantelzorgers. De gemeente reikt deze eenmaal per jaar uit aan mantelzorgers. Voor de beoordeling van de aanvragen vraagt de gemeente advies aan het Expertisecentrum Mantelzorg. Het uiteindelijke besluit voor toekenning ligt bij de gemeente. De waardering bestaat…

Woonurgentie

De Woonurgentie voor mantelzorgers die de gemeente faciliteert kan een oplossing zijn voor mantelzorgers om dichterbij de zorgvrager te wonen en zodoende makkelijker en meer zorg te kunnen verlenen. Het biedt mantelzorgers de mogelijkheid om de zorg beter te geven, dan wel vol te houden….

Gesprekstafel

Tijdens gesprekstafels wordt aan de hand van een thema of door een gastspreker verdieping geboden en worden ervaring en kennis rond een specifiek onderwerp uitgewisseld. Denk hierbij aan ‘wat verandert er wanneer een zorgintensieve jongere 18+ wordt?’ en ‘hoe beleef en combineer je mantelzorg en…

Training en advies

Het Expertisecentrum is actief in het trainen en voorlichten van professionals. De ervaring en kennis over mantelzorg wordt geraadpleegd vanuit verschillende domeinen. Binnen de VMCA wordt verbinding gelegd met kennis uit andere afdelingen om aanvullende specifieke ervaring te benutten en in te zetten. Ook zijn…

Jonge zorgers

De VMCA heeft veel jonge mantelzorgers in beeld en maakt zich hard voor (h)erkenning, verlichting en versterking van deze groep. In 2018 is de VMCA in contact met 585 ( in 2017 539) jonge mantelzorgers. Het aanbod voor jonge mantelzorgers is verzameld onder de noemer:…

Tijd voor jezelf

Op de Tijd voor Jezelf activiteiten was iedere keer aandacht voor een nieuwe vorm van ontspanning. Voetbalclub Almere City en de Yakult fabriek gaven een kijkje achter de schermen en Almere Veertje bezorgde mantelzorgers een heerlijke vaartocht. Deze manier om andere mantelzorgers in een ontspannende…

Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Sinds eind 2018 bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een ervaringsdeskundige Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO). Deze ervaringsdeskundige kan bijvoorbeeld mantelzorgers ondersteunen bij een keukentafelgesprek. Vanuit de VMCA zijn er 3 mantelzorgers beschikbaar voor deze pilot Onafhankelijke Cliënt Ondersteuners. Zij krijgen training en intervisie via…

Expertisevragen

Het Expertisecentrum is in 2018 veelvuldig geraadpleegd over mantelzorg gerelateerde zaken. Dit waren vragen rond casuïstiek, deskundigheidsbevordering of onderzoek. Studenten van de Hbo-verpleegkunde zochten mantelzorgers op, die de zorg hebben voor iemand met geheugenproblematiek, om te onderzoeken wat hun wensen en behoeften zijn. Dit is…

Coaching en advies

Consulenten mantelzorg bieden korte progressiegerichte coaching aan mantelzorgers gericht op informatie, advies en empowerment. Aan de hand van een wetenschappelijk gevalideerde vragenlijst (Ediz+) wordt gemeten in hoeverre de mantelzorger zich belast voelt. De consulent mantelzorg gaat in gesprek met de mantelzorger over hoe hij/zij meer…

Mantelzorgplein Almere

Het Mantelzorgplein Almere is een online platform waarop al het aanbod rond mantelzorg(ondersteuning) in Almere wordt samengebracht. Het betreft aanbod vanuit initiatieven/organisaties/ bedrijven uit Almere voor mantelzorgers en professionals die in contact komen met mantelzorgers. De website wordt door het Expertisecentrum Mantelzorg gefaciliteerd en beheerd….

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.