Het Expertisecentrum is in 2018 veelvuldig geraadpleegd over mantelzorg gerelateerde zaken. Dit waren vragen rond casuïstiek, deskundigheidsbevordering of onderzoek.

Studenten van de Hbo-verpleegkunde zochten mantelzorgers op, die de zorg hebben voor iemand met geheugenproblematiek, om te onderzoeken wat hun wensen en behoeften zijn. Dit is met de ervaringsdeskundige vrijwilliger vanuit de VMCA die bij de Gedachtenkamer de koffie-inloop voor mantelzorgers begeleidt, gerealiseerd.

Ook werd door andere studenten onderzocht wat de effecten zijn bij mantelzorgers op tekorten in zorg. Daarnaast werkten jonge mantelzorgers mee aan een groot Europees onderzoek over de beleving en behoeften van jongeren die opgroeien met zorg.