De VMCA participeert in het netwerk en de stuurgroep Dementie. Consulenten mantelzorg zijn met regelmaat aanwezig bij het Alzheimer café en leggen hier contact met mensen met dementie en hun mantelzorgers en samenwerkingspartners. Tijdens de cursus ‘Omgaan met Dementie’ van Zorggroep Almere en Medimere geeft een consulent mantelzorg een gastles over mantelzorg.
Het Expertisecentrum Mantelzorg is betrokken bij de werkgroep ‘Migranten mantelzorgers’ en het project ‘Kleurrijke ouderenzorg’, waar veel aandacht is voor ouderen met dementie.
Ontwikkelingen rond dementie worden met samenwerkingspartners gevolgd en aandachtspunten worden opgepakt. Het aanbod voor mantelzorgers is te vinden op de website van Mantelzorgplein Almere.
De VMCA heeft diverse projecten en activiteiten ten behoeve van de doelgroep mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zowel interne als externe samenwerking en afstemming is een voorwaarde voor een goede ondersteuning aan Almeerse dementerenden en hun mantelzorgers.

Activiteiten voor mantelzorgers en dementerenden

Samen aan Tafel
In 8 gezellige restaurants werd door 462 bezoekers (mantelzorgers en zorgvragers met dementie of NAH) een ontspannen avondje uit gefaciliteerd. Ontmoeting, plezier en samen uit zijn hier belangrijke ‘kersen op de taart’. Ook professionals van de VMCA vanuit het Expertisecentrum Mantelzorg en de Intensieve Vrijwillige Thuishulp schuiven aan om contact te hebben en waar nodig mensen te adviseren of een luisterend oor te bieden. De trouwe vrijwilligers die de avond assisteren en de vaste activiteitenbegeleider zijn voor de bezoekers een vertrouwde basis. Wachtlijsten zijn helaas onvermijdelijk; de vraag naar dit aanbod is enorm. Er is een verdeelsleutel gemaakt om zoveel mogelijk mensen de kans te geven aanwezig te zijn bij de diners. Dit zorgt voor minder teleurstellingen.

Overige activiteiten

Samen er op uit
een groep mantelzorgers organiseert eens per 14 dagen een aangeklede lunch met ontspannende activiteiten en spelletjes. De activiteitenbegeleider vanuit VMCA is back-up voor ondersteuning. Mantelzorgers vinden er herkenning, vriendschap en ontspanning.

Gespreksgroep/vriendenkring dementie
in de Concertmeester bij de Toonladder is iedere laatste maandagmiddag van de maand een vriendenkring in de vorm van een gespreksgroep voor mantelzorgers die de zorg hebben voor iemand met dementie. Deze groep wordt begeleid door ervaringsdeskundige vrijwilligers vanuit de VMCA.

Koffie-inloop mantelzorgers
op de laatste maandag in de maand begeleiden twee ervaringsdeskundigen vanuit de VMCA in de twee Gedachtenkamers van De Schoor een koffie-inloop voor mantelzorgers. Terwijl degene met geheugenproblemen zich vermaakt met activiteiten kan de mantelzorger met gelijkgestemden zijn/haar verhaal kwijt.

Inspiratieavond
in het voorjaar gaf schrijver Hugo Borst een inkijkje in zijn leven als mantelzorger van zijn moeder met dementie. Dit aan de hand van zijn boeken ‘Ach moedertje’ en ‘Ma’. Deze avond voor mantelzorgers, vrijwilligers en professionals verbond ervaringen en verhalen uit de praktijk.

Onderzoek ‘Vrijwillige inzet bij mensen met dementie en hun mantelzorgers’
De afgelopen twee jaar deed het Verwey-Jonker Instituut samen met ZonMw onderzoek naar informele hulp bij dementie thuis, een onderzoek naar de stand van zaken, de knelpunten en de kansen. De VMCA heeft aan dit onderzoek meegedaan. De resultaten zijn hier te vinden.

Respijtzorg

Respijtzorg via de IVT
Respijtzorg geeft de mantelzorger even vrijaf. Via de Intensieve Vrijwillige Thuishulp (zie ook paragrafen 5.1) wordt de mantelzorger thuis vervangen of even ontlast door een vrijwilliger. De inzet van de vrijwilliger geeft de mantelzorger, veelal partner of familielid, de ruimte om even vrij van zorg te zijn en op te laden.
Speciaal getrainde vrijwilligers bezoeken de hulpvrager in de regel één keer per week thuis. Een vaste dag en vast tijdstip zorgen voor structuur. Er is in 2018 een behoorlijke toename van cliënten met dementie (25 % meer bemiddelingen dan vorig jaar).