Eigen Tijd is een initiatief van VMCA, De Schoor, Nusantara Zorg en Zorggroep Almere. Eigen Tijd wordt in de praktijk begeleid door de activiteitenbegeleider van de VMCA en een ouderenwerker van De Schoor. De expertise van de overige externe partners kan worden ingezet. Er zijn drie betrokken vrijwilligers bij Eigen tijd. Zij worden begeleid door de activiteitenbegeleider, tevens coördinator vanuit de VMCA.

Het is een ontmoetingsplek waar mantelzorgers, met of zonder hun zorgontvanger, zonder indicatie terecht kunnen voor ontmoeting en waar zij een moment voor zichzelf kunnen hebben. Naast ontspanning is er ruimte voor informatie en advies over mantelzorg(onder-steuning). Deze laagdrempelige voorziening biedt mantelzorgers de mogelijkheid even vrij te zijn van zorg, andere mantelzorgers te ontmoeten en zorg voor de zorgontvanger te delen met andere deelnemers en de aanwezige (vrijwillige) medewerkers. Voor zorgontvangers is het een plek waar zij ontmoeting en ontspanning kunnen ervaren. Door samenwerking met professionals kan waar gewenst direct een beroep gedaan kan worden op expertise en warme doorverwijzing.

In 2018 is het aanbod in Stedenwijk uitgebreid naar Almere Stad in koffiehuis Mockamore, tijdens de wekelijkse markt. Eigen Tijd trekt iedere keer een aantal nieuwe deelnemers. Daar waar het eerste bezoek bij sommigen een ‘drempel’ was om naar binnen te gaan, blijkt dit bij een volgend bezoek niet meer te spelen. Hoewel de groep wisselend van samenstelling is, blijkt er veiligheid genoeg te zijn om vragen vanuit de mantelzorgsituatie te stellen en ervaringen te delen. De onderlinge erkenning werkt verlichtend voor de deelnemers.

Door de samenkomst zijn vriendschappen ontstaan en worden ook buiten de Eigen Tijd om met elkaar ontspannende dingen ondernomen.
In 2018 waren er via Eigen Tijd 366 contactmomenten. Wegens het succes van dit aanbod zal er in 2019 uitbreiding plaatsvinden naar andere stadsdelen.