De Woonurgentie voor mantelzorgers die de gemeente faciliteert kan een oplossing zijn voor mantelzorgers om dichterbij de zorgvrager te wonen en zodoende makkelijker en meer zorg te kunnen verlenen. Het biedt mantelzorgers de mogelijkheid om de zorg beter te geven, dan wel vol te houden. De Woonurgentie kan worden ingezet om de mantelzorger dichterbij de zorgvrager te laten wonen of omgekeerd. Het Expertisecentrum Mantelzorg krijgt met regelmaat vragen vanuit mantel­zorgers over wonen. Er is afstemming over zaken die in de praktijk een rol spelen met de beleidsmedewerker Dienst Stedelijke Ontwikkeling, de adviseur Woonruimtes en Budgetbeheer van de gemeente en met het Vierde Huis.