Tijdens gesprekstafels wordt aan de hand van een thema of door een gastspreker verdieping geboden en worden ervaring en kennis rond een specifiek onderwerp uitgewisseld. Denk hierbij aan ‘wat verandert er wanneer een zorgintensieve jongere 18+ wordt?’ en ‘hoe beleef en combineer je mantelzorg en werk?’.

Voor mantelzorgers die de zorg hebben voor iemand met niet aangeboren hersenletsel (NAH) waren er thema’s als: ‘wat kun je zien als lichtpuntjes?’ en ‘hoe kun je evenwicht bewaren?’.
Het bijzondere van deze gesprekstafel is, dat de mensen die zelf NAH hebben in een aparte groep onder leiding van een consulent van MEE IJsseloevers eenzelfde thema behandelden.
Bij de gesprekstafel Autisme was er vooral aandacht voor specifieke partnergerichte thema’s. Herkenning bij elkaar zorgt ervoor dat er vanuit de groep vriendschappen ontstaan en tips worden uitgewisseld.
De gesprektafels GGZ zijn vormgegeven in samenwerking met de Meregaard en hadden als thema’s ‘crisis’ en ‘omgaan met depressie’. Gedeelde onzekerheid en angst maakte dat hun eigen situatie meer te dragen was en moed en kracht gaf.
Ex-mantelzorgers leerden bij de gesprekstafel ‘Na de zorg’ hoe om te gaan met de nieuwe fase, het leven zonder zorg(vrager). Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met een consulent vanuit Humanitas ‘Rouw en verlies’ aangeboden.