De VMCA heeft veel jonge mantelzorgers in beeld en maakt zich hard voor (h)erkenning, verlichting en versterking van deze groep. In 2018 is de VMCA in contact met 585 ( in 2017 539) jonge mantelzorgers. Het aanbod voor jonge mantelzorgers is verzameld onder de noemer: ‘Gewoon Opgroeien’ en bestaat uit individuele ondersteuning en maatjescontact, themagerichte groepsactiviteiten en trainingen.

Het aantal unieke jonge mantelzorgers dat deelnam aan een activiteit was 75. In 2018 is het aantal maatjeskoppeling ten opzichte van 2017 verminderd (6 ten opzichte van 17 koppelingen in 2017). De behoefte aan een maatje is echter onverminderd. Door het onverwacht stoppen van een betrokken stagiaire en van vrijwilligers zijn er dit jaar 6 koppelingen gemaakt. In 2019 staat het maatjesproject hoog op de agenda, mede omdat deze vorm van ondersteuning belangrijk is voor de jonge mantel¬zorgers.

Er zijn 27 activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers. Veelal lag het accent op ontspanning met leeftijdsgenootjes, gekoppeld aan een aan mantelzorg gerelateerd thema. Spelenderwijs leerden zij emoties verwerken en zich sterker voelen. Ook werd bijvoorbeeld het thema ‘Grenzen stellen’ via een survival parcours geleerd.

Via de KOPP/KVO training, die samen met Tactus Verslavingszorg is gegeven, hebben kinderen tussen 8-12 jaar, die opgroeien met een ouder met psychische problemen en/of verslaving, handvatten gekregen hoe om te gaan met hun thuissituatie. De herkenning onderling was belangrijk om het gevoel te hebben niet alleen te staan.

Voor de tienergroep was er een kampweekend, met activiteiten gericht op verbinding, gezelligheid en versterking. De jongeren kregen quality time voor zichzelf en maakten nieuwe vrienden.

Op de Dag van de Mantelzorg was er voor de jongsten een springkussen, levend Mario en lasergame en knutselen. De dag is in samenwerking met de buurtsportcoach Almere Haven georganiseerd. Bij de organisatie van dit soort dagen wordt de samenwerking met partners gezocht. Dit is niet alleen voor de jonge mantelzorgers van belang, maar ook voor de professionals. Bewustwording van het bestaan van jonge mantelzorgers is een belangrijk neveneffect.

JCI Flevoland organiseerde een Duckrace in de grachten van Almere Haven. De opbrengst van de badeendjes die aan de race mee deden is geschonken aan de VMCA om leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers in 2019 te organiseren.

Er is in 2018 veel aandacht geweest voor training van professionals. Het PR-materiaal dat wordt gebruikt om verwijzers oog te laten hebben voor jonge mantelzorgers is grondig vernieuwd. Er is nu een waaier met informatie beschikbaar voor docenten en mentoren en deze is positief ontvangen. Deze informatie kan op maat aangepast worden voor andere verwijzers.