Het Mantelzorgplein Almere is een online platform waarop al het aanbod rond mantelzorg(ondersteuning) in Almere wordt samengebracht. Het betreft aanbod vanuit initiatieven/organisaties/ bedrijven uit Almere voor mantelzorgers en professionals die in contact komen met mantelzorgers. De website wordt door het Expertisecentrum Mantelzorg gefaciliteerd en beheerd.

Het aanbod op het Mantelzorgplein Almere draagt bij aan:

  • (h)erkenning van mantelzorgers
  • het vergroten van kennis over mantelzorg (ondersteuning)
  • verlichting en versterking van mantelzorgers, zodat zij in balans kunnen mantelzorgen en vitaal blijven
  • een goede afstemming en samenwerking tussen formele en informele zorg

In 2018 zijn er 26 aanbieders actief met in totaal 136 producten en hebben 647 mensen zich via de site aangemeld voor deelname aan een activiteit.
Het Expertisecentrum Mantelzorg werkt samen met organisaties uit het sociale domein (zie ook paragraaf 6.1 Expertise en samenwerking). In de praktijk leidt dit tot korte lijnen en ontstaan er initiatieven.