Sinds eind 2018 bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een ervaringsdeskundige Onafhankelijke Cliënt Ondersteuner (OCO). Deze ervaringsdeskundige kan bijvoorbeeld mantelzorgers ondersteunen bij een keukentafelgesprek. Vanuit de VMCA zijn er 3 mantelzorgers beschikbaar voor deze pilot Onafhankelijke Cliënt Ondersteuners. Zij krijgen training en intervisie via de coördinator van het project en hebben een consulent mantelzorg als back-up voor overleg.