By using our website, you agree to the use of our cookies.

Verbinden

Het Expertisecentrum Mantelzorg heeft een groot bereik in samenwerking. In ieder wijkteam werkt een VMCA-wijkwerker, waardoor een warme doorverwijzing en afstemming eenvoudig en efficiënt kan worden benut.

Het Expertisecentrum is binnen diverse netwerken actief. Denk aan deelname in het Breed Overleg+, het Netwerk Dementie en de stuurgroep Dementie, Netwerk(partners) GGZ, het Neuronetwerk, NAH knooppunt, ANA (Autisme Netwerk Almere), sociale cafés, STIP en CLIP (Cliëntenperspectief GGZ), organisaties en initiatieven met betrekking tot cultuur sensitieve zorg, jeugd- en jongeren¬werk, (speciaal) onderwijs en sportinstellingen, mantelzorgmakelaars en digitale netwerken.
Consulenten mantelzorg zijn regelmatig aanwezig bij het Alzheimer café, het Autisme café en het Parkinson café. Zij leggen hier verbinding met mantelzorgers en samenwerkingspartners binnen deze specifieke aandachtsgebieden.

Een mooi voorbeeld van verbinding waren de SOS dagen, waar professionals van gezondheidscentra werden geschoold op mantelzorg en NAH (zie paragraaf 6.1). De praktijk van mantelzorg werd gekoppeld aan expertise vanuit een ervaringsdeskundige, een professional en een consulent mantelzorg. Door het contact naderhand in stand te houden, krijgt de praktische invulling handen en voeten. Advies vragen is gemakkelijker geworden.

Een andere vorm van verbinding zijn de mantelzorgbijeenkomsten in de wijk, waar mensen informatie en advies krijgen over mantelzorg en hulp uit de wijk. Vaak werd dit gecombineerd met het tonen van de fototentoonstelling ‘De mantelzorger in beeld’. De toegankelijke locaties, vaak bij wijkteams met een inloop mogelijkheid, nodigden uit om in de eigen buurt eenvoudig toegang te krijgen tot informatie en advies en hulp.

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.