De Mantelzorgwaardering is een blijk van waardering voor mantelzorgers. De gemeente reikt deze eenmaal per jaar uit aan mantelzorgers. Voor de beoordeling van de aanvragen vraagt de gemeente advies aan het Expertisecentrum Mantelzorg. Het uiteindelijke besluit voor toekenning ligt bij de gemeente. De waardering bestaat voor volwassen mantelzorgers uit VVV cadeaukaarten en jonge mantelzorgers tussen 4-18 jaar krijgen een uitstapje aangeboden. In 2018 is de waardering door 2.864 volwassen mantelzorgers aangevraagd en door 196 jonge mantelzorgers tussen 4-18 jaar, waarvan in totaal 2.690 aanvragen (2.517 volwassen mantelzorgers en 173 jonge mantelzorgers) zijn goedgekeurd door de gemeente. Een groot aantal afwijzingen had als oorzaak dat deze dubbel waren ingediend. 7 aanvragen zijn om inhoudelijke redenen afgewezen.