Coach4you ondersteunt leerlingen uit groep 8 bij de overstap naar de middelbare school. Het gaat om leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben en van wie ouders/verzorgers om verschillende redenen deze ondersteuning niet zelf kunnen bieden of kunnen organiseren.

Speciaal getrainde vrijwillige coaches ondersteunen de leerlingen bij het leren zelfstandig(er) te functioneren op school. Hierbij worden ouders/verzorgers zo veel mogelijk betrokken.

Yasmine heeft mij heel goed geholpen met school en huiswerk. Ik heb geleerd hoe ik alles zelf kan doen en dat gaf heel veel rust in mijn hoofd. Ik heb nu ook veel meer zelfvertrouwen. Met Yasmine kon ik over alles praten, niet alleen over school. Dat was superfijn!

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

Nieuw dit jaar was de coaching op afstand, nodig vanwege de sluiting van de scholen in het voorjaar. Coaches en leerlingen hebben in deze periode contact gehouden via What’s app en/of videobellen. Samen met hun coach konden leerlingen zo aan school werken en hadden zij contact voor een praatje en een luisterend oor. Coaches hielden daarnaast een vinger aan de pols door regelmatig even (bel)contact te hebben met ouders. Veel leerlingen ontdekten dat zij, met hetgeen zij hadden geleerd tijdens de coaching, uitstekend in staat waren om zelfstandig thuis aan school te werken.

In de training en begeleiding van onze coaches besteden wij aandacht aan deze manier van coachen. Opvallend is dat in het nieuwe schooljaar (2020-2021) er veel meer leerlingen al in een vroeg stadium worden aangemeld voor coaching bij de overstap naar het VO met de vraag of de coaching al dit jaar, in groep 8, kan starten. Hierbij zoeken we actief naar mogelijkheden om aan deze vraag tegemoet te komen.

Vooruitblik op 2021

2021 zal nog wel even in het teken staat van thuisonderwijs, zeker in het VO. Ook zullen sommige leerling-coach koppels bij periodes de coaching op afstand willen of moeten doen. We zetten dan ook in op het zo goed mogelijk ondersteunen van de coaches en de leerlingen/gezinnen. Hierbij is ondersteuning van de leerlingen bij het schoolwerk even belangrijk als ondersteuning bij welzijn van de leerlingen.