Matching Talents is gericht op het voorkomen van schooluitval in het Voortgezet onderwijs en Mbo-onderwijs, voorliggend (preventief) of als nazorg bij professionele jeugdhulp, voor het bevorderen van ontwikkelkansen en arbeidsparticipatie van jongeren. Daarnaast worden Groepstrainingen voor jongeren gegeven, op het gebied van zelfvertrouwen en zelfbeeld, planning, toekomstperspectief en sociale vaardigheden.

Ik vond onze gesprekken leuk, ik leerde ook veel van. U deed mij altijd denken aan een ouwe wijze man uit een sprookje of een film, zoals Gandalf van Lord of the Ring bijvoorbeeld. Ik ben blij dat ik mijzelf heb opgegeven voor dit traject.

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

Door corona kwamen er extra veel aanmeldingen, vanaf de eerste lockdown waren er veel jongeren die gecoacht wilden worden (grotendeels via verwijzers).
De vrijwilligers hebben ondanks alle maatregelen altijd gekeken naar mogelijkheden om te coachen: dit ging veelal digitaal, telefonisch of tijdens een wandeling of afspraak in bijv. de bibliotheek, en een combinatie hiervan. Ook zien we dat de vrijwilligers meer worden gezien als een aanspreekpunt voor school. Zo sluiten ze nu ook aan bij zorg overleggen op school. 

Veel groepstrainingen konden helaas door corona niet doorgaan, maar op de momenten dat het wel mocht en kon, zijn de vrijwilligers wel met groepen aan de slag geweest.

Fijn dat de vrijwilligers de training Planmatig werken hebben gegeven! Juist in deze tijd is dat belangrijk voor de studenten. (docent ROC)

 

Vooruitblik op 2021

We verwachten een jaar waarin Matching Talents nog veel (extra) aanmeldingen krijgt als gevolg van corona. We zien nu al vaak hulpvragen zoals hulp bij vinden van een dagritme en hulp bij angsten om weer deel te nemen aan fysiek onderwijs. Ook gaat het om leerachterstanden of jongeren die zijn uitgevallen door corona en graag weer aan de slag willen op school of een (bij)baan willen vinden. Gezien de verminderde capaciteit (financiering wordt ong. 75% t.o.v. 2020) is het een uitdaging om zoveel mogelijk jongeren te helpen. Een wachtlijst voor jongeren, die we tot nu toe hebben weten te voorkomen, is echter niet uit te sluiten.

 

Aantal doorverwijzingen