Maatjesproject Jonge mantelzorg

Kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen waar chronische ziekte en armoede spelen, groeien zonder psychische schade op en kunnen hun talenten hierdoor ontwikkelen.

Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020

Per 1 januari 2020 zou het maatjesproject stoppen i.v.m. stopzetting subsidie. De eerste helft van 2020 was daarom de insteek om het maatjesproject af te bouwen. Met andere woorden: geen nieuwe koppels maken, geen wervingen meer voor maatjes en bestaande koppels afmaken. Met de weinige uren die beschikbaar waren, heb ik de bestaande koppels begeleid. 

In mei 2020 hebben we het bericht gekregen dat VMCA toch structurele subsidie zou krijgen voor het maatjesproject voor jonge mantelzorgers. Met dit bericht zijn we toen langzaam weer jonge mantelzorgers met een hulpvraag voor een maatje op de lijst gaan zetten. Vanwege de stopzetting van de subsidie, was de wachtlijst al weggewerkt en zijn er geen nieuwe koppelingen gemaakt. Dit heeft invloed gehad op het aantal hulpvragen, aantal vrijwilligers en aantal bemiddelingen. 

Het heeft tevens invloed gehad op de bekendheid en mogelijkheden van het project voor gezinnen; dit dient volgend jaar dus extra aandacht en zorg te krijgen. Het laatste kwartaal van het jaar is er een nieuwe coördinator gestart die de wachtlijst redelijk heeft kunnen weg werken. Dit zal in 2021 zijn verdere beloop hebben. 

Een van de maatjeskoppels waar ik trots op ben is tussen stagiaire Yvonne en 2 jonge mantelzorgers uit eenzelfde gezin. Yvonne heeft een actieve rol gehad als maatje en fungeerde deels als contactpersoon tussen het gezin/moeder en mij. Wat voor moeder de drempel verlaagde en het voor mij makkelijker maakte een helpende rol te zijn op afstand. Yvonne had oog voor de jonge mantelzorgers en het gezin eromheen, trok aan de bel waar nodig, gaf haar grenzen aan en nam initiatief waar kon.

Vooruitblik op 2021

Het doel en streven is om in 2021 meer gezinnen te bereiken en de mogelijkheden van het maatjesproject op de voorgrond te brengen bij kinderen (gezinnen) die er baat bij zouden hebben. Het is vooral in deze tijd nodig dat het project gezinnen kan bereiken die belast zijn en wij verwachten dan ook dat het project zal gaan groeien.