By using our website, you agree to the use of our cookies.

Tag: jongeren2020

Bewustwording is belangrijk

Amina uit groep 8 was onzeker over haar eigen kunnen en had moeite met taal. De ouders van Amina waren minder goed instaat om hun dochter te begeleiden bij de overstap naar het VO. De ouders waren niet bekend met het Nederlandse onderwijssysteem en ook…

Een coach helpt

Een jongere werd aangemeld vanuit het MBO.  Hij had veel meegemaakt en was daarom afgestroomd naar een lager niveau. Hier was hij erg terneergeslagen over. De coach is met hem aan de slag gegaan en kwam erachter dat hij ontzettend veel tegelijkertijd wilde veranderen in…

Gewoon opgroeien

Maatjesproject Jonge mantelzorg Kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen waar chronische ziekte en armoede spelen, groeien zonder psychische schade op en kunnen hun talenten hierdoor ontwikkelen. Bijzonderheden en ontwikkelingen in 2020 Per 1 januari 2020 zou het maatjesproject stoppen i.v.m. stopzetting subsidie. De eerste…

Coach4you

Coach4you ondersteunt leerlingen uit groep 8 bij de overstap naar de middelbare school. Het gaat om leerlingen die een steuntje in de rug nodig hebben en van wie ouders/verzorgers om verschillende redenen deze ondersteuning niet zelf kunnen bieden of kunnen organiseren. Speciaal getrainde vrijwillige coaches…

Matching Talents

Matching Talents is gericht op het voorkomen van schooluitval in het Voortgezet onderwijs en Mbo-onderwijs, voorliggend (preventief) of als nazorg bij professionele jeugdhulp, voor het bevorderen van ontwikkelkansen en arbeidsparticipatie van jongeren. Daarnaast worden Groepstrainingen voor jongeren gegeven, op het gebied van zelfvertrouwen en zelfbeeld, planning,…

Maatjes jonge mantelzorgers

In de tijd dat corona begon zijn de koppelingen gestopt, omdat alles digitaal werd voortgezet. Dit bleek niet te werken gezien leeftijd en behoefte van de kinderen. Kinderen genieten van het contact met hun maatje en hebben baat bij iemand die er is voor ontspanning…

Activiteiten jonge mantelzorgers

De activiteiten zijn na de corona-uitbraak online aangeboden in kleine groepjes. Digitaal sloot dit aan bij 12-17 en 18+; er was veel behoefte aan praten over wat hem bezighield. Er is veel persoonlijk contact geweest waarin ruimte voor het delen van hoe het gaat. Het…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.