Dhr. S is 72 jaar en heeft een actief leven geleid. Samen met zijn vrouw ging hij regelmatig op vakantie naar zonnige oorden, hij dook, wandelde, fietste en was daarnaast nog actief als vrijwilliger bij Staatsbosbeheer. Ongeveer 2 jaar geleden kreeg hij een herseninfarct met als gevolg beperkingen die je aan de buitenkant niet kunt zien.

Met deze beperkingen worden zowel hij als zijn partner dagelijks geconfronteerd. Zijn vrouw is zich bewust van zijn beperkingen maar dhr. S niet, dit levert in de relatie onderling spanningen op. Dhr. S ontkent dat er wat aan de hand is maar ondertussen vergeet hij van alles en is hij initiatief loos. Hij wordt steeds afhankelijker van zijn vrouw. Er is geprobeerd om de heer naar dagbesteding te laten gaan om zijn vrouw te ontlasten, tot nu toe ziet dhr. S het nut hier niet van in.

Aan ons werd gevraagd of wij een vrijwilliger hadden voor dhr. om een praatje te maken, kopje koffie te drinken en/of er op uit te gaan. In eerste instantie vond dhr. dit onzin, na een aantal gesprekken met hem en een kennismaking met de vrijwilliger wilde hij het toch proberen. Vanaf die tijd dronken ze wekelijks koffie, maakten een praatje of gingen erop uit.

Ten tijde van de eerste lockdown kreeg zijn vrouw de diagnose borstkanker met als gevolg operatie en bestraling. Thuis gekomen moest mevr. herstellen van de operatie, ze kwam echter niet tot rust omdat dhr. veel aandacht vroeg. Mevr. vertelde ons totaal overspannen te worden van de situatie en zag het niet meer zitten. We hebben toen besproken op welke wijze we mevr. konden ontlasten, rekening houdend met de toen geldende lockdown maatregelen en haar verlaagde weerstand. Na goed overleg met de vrijwilliger, mevr. en dhr. S hebben we de afspraak gemaakt dat de vrijwilliger wekelijks met dhr. gaat fietsen of wandelen en niet binnenkomt.

Dhr. S heeft ondertussen met de vrijwilliger een vertrouwensband opgebouwd en met mevrouw gaat het langzamerhand beter omdat ze het gevoel heeft er niet alleen voor te staan. Mevr. geeft regelmatig aan blij te zijn met de vrijwilliger en de steun van de VMCA.