Speciaal onderwijs liet de zorgvrager, het broertje van een jonge mantelzorger, niet naar school gaan, ondanks dat ouders aangaven dat het thuis heel veel spanning opleverde. Vanuit VMCA is er een signaal aan het meldpunt doorgegeven. Aanvankelijk werd er hulp aangeboden voor een uurtje. Wanneer zij uiteindelijk toch naar school mag, blijken andere kinderen wel naar school te zijn geweest; ouders die bij de vraag om opvang meer op hun strepen stonden. Andere kinderen bleken wel van schoolvervoer gebruik gemaakt te hebben, terwijl bij deze ouders aangegeven was dat dit niet kon.

Bij een andere situatie handelde de school juist alert. De jonge mantelzorger had erg last van de onvoorspelbare buien van haar broertje en kwam moeilijk tot haar eigen schoolwerk. Ouders zijn geadviseerd om contact met haar school op te nemen, waar ze direct naar toe mocht.