Amina uit groep 8 was onzeker over haar eigen kunnen en had moeite met taal. De ouders van Amina waren minder goed instaat om hun dochter te begeleiden bij de overstap naar het VO. De ouders waren niet bekend met het Nederlandse onderwijssysteem en ook de Nederlandse taal vormde een barrière voor hen. Hiernaast werkten zij fulltime om in het gezinsinkomen te voorzien waardoor Amina een groot deel van de huishoudelijke taken en de zorg voor haar jongere broertje op zich moest nemen.

Het contact met Amina en ouders verliep in het begin moeizaam. Doordat de coach op respectvolle manier bleef volhouden en het gesprek bleef aangaan met haar leerling en met ouders, vond in de loop van het schooljaar een doorbraak plaats. Hierbij hebben wij ook de mentor betrokken. Het resultaat was dat de leerling leerde hoe ze haar schoolwerk kon aanpakken en dat zij veel meer vertrouwen kreeg in haar eigen kunnen. Ouders zagen in dat hun dochter hierbij hun steun heel hard nodig had en gaven haar meer ruimte om aan school te werken. Amina is zo enorm gegroeid dat zij begin dit schooljaar (2020-2021) zelf begonnen is als tutor voor nieuwe eersteklassers op haar eigen school.