De wijkteams zijn vanaf 2015 operationeel. De VMCA is een van de convenantpartners van de Almeerse wijkteams. De overige partners zijn de gemeente Almere, Zorggroep Almere, De Schoor en MEE IJsseloevers.

In 2017 zijn de volgende resultaten geboekt:

  • Net als in 2016 zijn er in 2017 aantoonbaar meer bewoners actief geworden al dan niet in hun wijk. In 2016 waren dat er 2.674 en in 2017 zijn dat er 2.981, een stijging van 11%.
  • Er wordt steeds vaker gezocht naar een informele oplossing (in het eigen netwerk of met een vrijwilliger) voor een vraag of probleem. Soms is dit een aanvulling op een individuele of maatwerkvoorziening, soms in plaats van een voorziening.
  • In kwartaal 1-2015 werd nog 17% in het ‘voorveld’ opgelost. In de jaren 2016-2017 is dit opgelopen naar 34%, een verdubbeling (cijfers Monitor Sociaal Domein).
  • In toenemende mate is er aandacht voor (jonge)mantelzorgers. Er is meer oog voor hun situatie. Wat kunnen zijzelf bieden en wat is hier eventueel (aanvullend) voor nodig. In 2016 werden er nog 303 mantelzorgers ontvangen en/of doorverwezen, in 2017 zijn dat 345 mantelzorgers, een stijging van 14%.
  • (Over)Belaste mantelzorgers worden eerder door wijkwerkers herkend en doorverwezen naar bijv. VMCA. Ook is aan mantelzorg op wijkniveau aandacht aan besteed zowel voor bewoners als voor professionals (wijkbijeenkomsten, presentaties e.d.).