De VMCA stimuleert de ontwikkeling en versterking van de eigen kracht van Almeerders volgens de filosofie van het door de VMCA ontwikkelde “Wederkerigheidswiel”.

Wederkerigheidswiel

De VMCA heeft de filosofie van het wederkerigheidswiel ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en betrokkenheid bij vrijwilligers en mantelzorgers. De filosofie beschrijft hoe mensen reageren wanneer zij oprechte aandacht en interesse ervaren en hoe dit kan worden omgezet in wederkerigheid, zodat zij zich op hun beurt weer kunnen inzetten voor een ander. De VMCA gaat uit van de mogelijkheden van mensen. Wij zijn in staat praktische, eenvoudige oplossingen te bieden met een groot effect. Het werk van onze vrijwilligers sluit aan op het werk van de professionals en vormt een onmisbare aanvulling. Wanneer wederkerigheid voortkomt uit eigen motivatie is deze duurzaam en verbindend.

Dynamiek van het Wederkerigheidswiel

Vanuit oprechte belangstelling krijgt de ander het gevoel dat hij gezien en gewaardeerd wordt. Hierdoor ontstaat vertrouwen in de samenleving en dit resulteert in gemeenschapsgevoel. Hierdoor zullen mensen zich inzetten voor de samenleving en ontstaat wederkerigheid.

De vier aspecten die de basis vormen voor wederkerigheid zijn:

  • Vertrouwen
  • Meedoen
  • Co-creatie
  • Aandacht