Samen met partners ontwikkelt de VMCA nieuwe initiatieven zodat we de Almeerse samenleving kunnen vernieuwen en versterken. Binnen de wijkteams stimuleren we de verschuiving van formele naar informele ondersteuning.

De transformatie van onze samenleving naar een participatiesamenleving vraagt om samenwerking. Samenwerking tussen mensen, organisaties en overheid. Alle partijen moeten hierin open met elkaar communiceren en gezamenlijke doelen nastreven.

De VMCA vindt het belangrijk om samen met partners nieuwe initiatieven te ontwikkelen en te zoeken naar de beste en meest efficiƫnte manier om deze te realiseren en tot een succes te maken. Wij streven naar open dialoog, vertrouwen en daadkracht bij alle partners.

De basis van de nieuwe sociale infrastructuur ligt in Almere in de wijkteams. Daar worden de handen ineen geslagen om de samenleving te vernieuwen en te versterken.

Binnen de wijkteams stimuleren we de verschuiving van formele ondersteuning naar informele ondersteuning, zodat er een preventieve werking uitgaat van de inzet en activiteiten vanuit de wijkteams. Uiteraard doen we dit altijd met aandacht voor de mogelijkheden en grenzen.

De VMCA vindt het belangrijk dat haar dienstverlening en manier van werken blijven aansluiten op de behoefte van de Almeerse samenleving en op maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom zal de VMCA blijven zoeken naar innovatie binnen het vrijwilligerswerk, de mantelzorgondersteuning en de eigen organisatie.