By using our website, you agree to the use of our cookies.

Categorie: Meerjarenvisie2015-2018

Meerwaarde VMCA

  De VMCA stimuleert de ontwikkeling en versterking van de eigen kracht van Almeerders volgens de filosofie van het door de VMCA ontwikkelde “Wederkerigheidswiel”. Wederkerigheidswiel De VMCA heeft de filosofie van het wederkerigheidswiel ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring en betrokkenheid bij vrijwilligers en mantelzorgers….

Focus van de VMCA

De VMCA zet zich in voor vrijwilligers en mantelzorgers. Wij zorgen wij ervoor dat zij hun werk goed kunnen doen, zich gewaardeerd voelen en hun stem kunnen laten horen. Vrijwilligers bieden we passend vrijwilligerswerk en mantelzorgers ondersteunen we zodat zij in balans blijven.   Vrijwilligers…

Almere in beweging

We staan in Almere voor de uitdaging om de omslag te maken naar een participatiesamenleving. De VMCA zet zich in om samen met partners deze omslag mogelijk te maken. Belangrijk daarbij is de goede aansluiting van informele zorg op formele zorg. Inleiding De transitie van…

Aandacht

De VMCA heeft aandacht voor de werkelijke behoefte van mensen. Wij brengen collectieve en informele oplossingen onder de aandacht. Zo kunnen mensen zelf kiezen, zelf bepalen en participeren binnen de mogelijkheden. Daarnaast hebben we aandacht voor wat mensen terug kunnen doen. Zo ontstaat wederkerigheid. Aandacht…

Co-creatie

Samen met partners ontwikkelt de VMCA nieuwe initiatieven zodat we de Almeerse samenleving kunnen vernieuwen en versterken. Binnen de wijkteams stimuleren we de verschuiving van formele naar informele ondersteuning. De transformatie van onze samenleving naar een participatiesamenleving vraagt om samenwerking. Samenwerking tussen mensen, organisaties en…

Meedoen

Meedoen geeft een gevoel van waardering en eigenwaarde. De VMCA ondersteunt en helpt mensen die zich willen inzetten voor de Almeerse samenleving zodat zij zich gewaardeerd voelen. De VMCA richt zich op het versterken van de informele netwerken zodat zij een goede aanvulling vormen op…

Vertrouwen krijgen

De VMCA stimuleert mensen om de eigen regie en het eigen initiatief op te pakken. Wij hebben er vertrouwen in dat dit zal leiden tot een krachtige samenleving in Almere, waar iedereen meedoet en het vertrouwen heeft dat hij of zij ertoe doet. Wij hebben…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.