By using our website, you agree to the use of our cookies.

Categorie: Mantelzorg2016

Vriendenkringen

Vriendenkringen zijn georganiseerde vriendschappen tussen mensen met dezelfde interesses van ongeveer dezelfde leeftijd. De vriendenkring kiest zelf hoe vaak zij bijeen willen komen. Dit is gemiddeld bij de meeste groepen 1 á 2 keer per maand. De coördinator maakt passende matches tussen de verschillende mensen….

Mantelzorgplein Almere

Om aanbod rond mantelzorg te bundelen zijn in 2016 voorbereidingen getroffen om in 2017 te starten met de opzet van het Mantelzorgplein Almere. Het Mantelzorgplein wordt een centrale, online plek voor aanbod rond mantelzorg in Almere. Mantelzorgers en verwijzers vinden hier een overzicht van cursussen,…

Ketenzorg dementie

In de zorg voor mensen met dementie werken in Almere veel organisaties samen om de zorg aan dementerenden integraal aan te pakken. Hierbij is niet alleen goede zorg voor de dementerende van belang. We richten we ons ook op de mantelzorger en doen er alles…

Mantelzorgdebat

Het jaarlijkse mantelzorgdebat stond in het teken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor mantelzorg door alle partners binnen het sociaal domein. Onder de titel ’Mantelzorg, zo doen wij dat’ zijn mantelzorgers, beleidsmakers, professionals en politici uitgedaagd hun ervaringen en inzichten rond mantelzorg te delen. Het debat…

Toeleiding gemeentelijke voorzieningen

De VMCA heeft in 2016 een grote rol gespeeld in de toeleiding naar gemeentelijke regelgeving voor mantelzorgers. Zo was zij de poort tot het aanvragen van extra huishoudelijke hulp via de Huishoudelijke Hulp toelage (HHT), een voordelige manier om huishoudelijke hulp in te kopen als…

Samenwerking

Waar kennis gebundeld kan worden zijn verbindende activiteiten georganiseerd. Te denken valt aan het geven van voorlichting op locatie. De VMCA participeert in netwerken zoals sociale cafés, het Alzheimercafé, ketennetwerk dementie, het Parkinsoncafé, het NAH ontmoetingspunt en knooppunt NAH, het Autisme café, Autisme Netwerk Almere…

Ontspanning en ontmoeting

Activiteiten gericht op ‘verlichten’ zijn ontspannende activiteiten voor mantelzorgers, met of zonder degene die zorg ontvangt. De voorheen maandelijkse vrij van zorgmiddagen zijn omgezet naar vier ‘Tijd voor jezelf’-dagen. Er is zorg gedragen voor een warme overdracht naar wijkgerichte activiteiten, gericht op ontspanning en ontmoeting….

Inspiratieavond

Op inspiratiemiddagen en -avonden zijn mantelzorgers door bekende en minder bekende gast-sprekers geïnspireerd om via de insteek van de gastspreker op hun eigen mantelzorgsituatie te reflecteren. Zo werd een avond georganiseerd over mindfulness, met een lezing over mindfulness door Annetje Brunner en een workshop Qigong…

Het Podium

Naast trainingen zijn er diverse podia georganiseerd. Tijdens het podium krijgt een mantelzorggerelateerd onderwerp een ‘podium’, waarna mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan en dit koppelen aan eigen ervaring. Deze podia zijn aangeboden aan mantelzorgers die de zorg hebben voor iemand met niet aangeboren hersenletsel,…

Trainingen

Groepsgericht zijn mantelzorgers getraind in psycho-educatie, empowerment en het vergroten van hun draagkracht. De cursus In Balans is doorontwikkeld met specifieke items rond time management. Ook zijn er doelgroep gerichte cursussen voor mantelzorgers die de zorg hebben voor iemand met niet aangeboren hersenletsel en dementie….

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.