Groepsgericht zijn mantelzorgers getraind in psycho-educatie, empowerment en het vergroten van hun draagkracht. De cursus In Balans is doorontwikkeld met specifieke items rond time management. Ook zijn er doelgroep gerichte cursussen voor mantelzorgers die de zorg hebben voor iemand met niet aangeboren hersenletsel en dementie.

Activiteiten voor jonge mantelzorgers zijn zowel gericht op het ervaren van plezier als op het verkrijgen van inzicht. Thema’s als ‘grenzen voelen en stellen’, ‘loslaten’, ‘zelfvertrouwen’, ‘goed in je vel’ en ‘rust in je kop’ krijgen op een ontspannende manier aandacht.
De training ‘Autismore’ geeft jonge zorgers handvatten in de omgang met een familielid met autisme. De training ‘Gelukskoffer’ sterkt jonge zorgers in ervaring van geluk en kracht.
Ex-mantelzorgers leren via de bijeenkomst ‘Na de zorg’ hoe om te gaan met de nieuwe fase, het leven zonder zorg(partner).