Om aanbod rond mantelzorg te bundelen zijn in 2016 voorbereidingen getroffen om in 2017 te starten met de opzet van het Mantelzorgplein Almere. Het Mantelzorgplein wordt een centrale, online plek voor aanbod rond mantelzorg in Almere. Mantelzorgers en verwijzers vinden hier een overzicht van cursussen, trainingen, workshops, mogelijkheden tot ontmoeting, ontspanning en in gesprek gaan.
Het Expertisecentrum Mantelzorg ziet de opzet van het Mantelzorgplein als een belangrijke stap om mantelzorgondersteuning als gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen en mantelzorgers toegang te bieden tot passende ondersteuning met als doel dat mantelzorgers de zorg vanuit eigen regie en in balans kunnen blijven bieden.