Op inspiratiemiddagen en -avonden zijn mantelzorgers door bekende en minder bekende gast-sprekers geïnspireerd om via de insteek van de gastspreker op hun eigen mantelzorgsituatie te reflecteren. Zo werd een avond georganiseerd over mindfulness, met een lezing over mindfulness door Annetje Brunner en een workshop Qigong door Esther Speet. Annemarijn Oosterwelder gaf er een workshop mindful bewegen. Deze eerste inspiratiebijeenkomst werd enthousiast ontvangen.

Andere inspiratie werd gehaald op een bijeenkomst met een persoonlijke vertelling naar aanleiding van boeken over mantelzorg. Heleen van Rooijen en Mohammed Benzakour deelden hun ervaring over de zorg voor hun moeders met dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel. De documentaire ‘Ver van Daan’ over de zorg voor een vader met psychiatrische problematiek werd getoond met een nagesprek met de maker Roderik Schaepman. En er was de theatervoorstelling ‘Ode aan Jasper’ waar het verhaal werd verteld van een vader met een verstandelijk beperkte zoon.
Mantelzorger Wilma Klaasen gaf een kijkje in haar leven rond de zorg voor haar meervoudig gehandicapte kind.
Deze evenementen werden goed bezocht en daagden uit tot openhartige nagesprekken met mantelzorgers in de zaal.