Vriendenkringen zijn georganiseerde vriendschappen tussen mensen met dezelfde interesses van ongeveer dezelfde leeftijd. De vriendenkring kiest zelf hoe vaak zij bijeen willen komen. Dit is gemiddeld bij de meeste groepen 1 á 2 keer per maand. De coördinator maakt passende matches tussen de verschillende mensen.

De diversiteit onder de deelnemers is groot. Deelnemers van vriendenkringen zijn bijvoorbeeld mensen met autisme, een verstandelijke beperking, jonge moeders en ex-mantelzorgers, alsook jongeren die door wat voor omstandigheden dan ook in een isolement zijn geraakt of mensen die na een scheiding veel sociale contacten zijn verloren.
De coördinator houdt met elke nieuwe deelnemer een intakegesprek, bij voorkeur bij de deelnemer thuis om zo een goed en volledig mogelijk beeld te krijgen van de nieuwe deelnemer.
De groepen doen verschillende activiteiten, afhankelijk van de interesses en mogelijkheden van de deelnemers. De groep kiest onder begeleiding van de vrijwilliger welke activiteiten zij willen doen. Dat kan variëren van naar de film gaan, een terrasje nemen in de zomer, bowlen, paintball, een high tea bij een deelnemer thuis, spelletjes doen, naar de dierentuin of theatervoorstelling of museum, etc. Ook bestaat er een fiets- en wandelgroep.

In 2016 is het aantal hulpvragers met 11% gestegen naar 246. Steeds meer wijkwerkers en zorgaanbieders weten de weg te vinden naar de Vriendenkringen.
Omdat het uiteindelijke doel het uitbreiden van het persoonlijk netwerk van de hulpvrager is, worden potentiële hulpvragers waar mogelijk ook regelmatig actief verwezen naar activiteiten in de buurt of andere activiteiten of organisaties.

Naast het opzetten van een aantal nieuwe groepen, wordt soms ook een koppeling gemaakt tussen twee deelnemers (als ze een klik met elkaar zouden kunnen hebben). Zo zijn er bijvoorbeeld koppelingen ontstaan van twee mannen die beiden graag samen wilden gaan vissen en twee mannen die beiden gek zijn op alles wat met treinen te maken heeft, alsmede twee jonge vrouwen die graag samen musicals bezoeken.
Afgelopen jaar zijn enkele groepen zelfstandig verder gedaan, zoals een groep mannen met autisme. Overigens blijft deze groep openstaan voor nieuwe leden.