In de zorg voor mensen met dementie werken in Almere veel organisaties samen om de zorg aan dementerenden integraal aan te pakken. Hierbij is niet alleen goede zorg voor de dementerende van belang. We richten we ons ook op de mantelzorger en doen er alles aan om te voorkomen dat die overbelast raakt.

De activiteiten
Voor mantelzorgers die intensief zorgen voor iemand met dementie (of een andere vorm van niet aangeboren hersenletsel) organiseert de VMCA verschillende activiteiten gericht op verlichting van de mantelzorger.

Er zijn dit jaar elke 14 dagen ‘verwenmiddagen’ georganiseerd en 8 diners.
In totaal zijn deze activiteiten door 137 (unieke) mantelzorgers en hulpvragers bezocht.
Voor de diners en de ‘verwenmiddagen’ geldt, dat de zorgvrager ook welkom is. Voor veel mantel-zorgers heeft dit meerwaarde, omdat zij er zo met een gerust hart even tussenuit kunnen en de dementerende als partner wordt gezien en niet als patiënt. Ook het lotgenotencontact wordt als ondersteunend ervaren.
Tevens is er een vriendenkring die bestaat uit mantelzorgers die zorgen voor een dementerende partner of ouder.

Respijtzorg
VMCA biedt respijtzorg aan mensen met een intensieve zorgvraag via de Intensieve Vrijwillige Thuiszorg (IVT) (beschreven in paragraaf 8.1). Getrainde (en veelal ervaringsdeskundige) vrijwilligers komen een aantal uren per week bij mensen met o.a. dementie thuis, waardoor de mantelzorger (meestal de partner of een familielid) even vrij van zorg/tijd voor zichzelf heeft.

In 2016 is het aantal inzetten gestegen: waren er in 2015 nog 55 koppelingen, in 2016 zijn er 66 inzetten bij dementerende hulpvragers geweest, een stijging van 20%.

Ontwikkeling
Naar aanleiding van de uitkomsten van het mantelzorgdebat 2015 is respijtzorg op de uitvoeringsagenda mantelzorg van de gemeente Almere geplaatst. De wens van mantelzorgers is om wijkgerichte, flexibel te gebruiken respijtvoorzieningen te hebben in Almere. Vanaf 2017 zal de VMCA hiermee aan de slag gaan in samenwerking en in afstemming met Almeerse partners. Dit aanbod zal behalve voor mensen met dementie en hun mantelzorgers ook toegankelijk zijn voor mensen met een andere zorgvraag en hun mantelzorgers.