Naast trainingen zijn er diverse podia georganiseerd. Tijdens het podium krijgt een mantelzorggerelateerd onderwerp een ‘podium’, waarna mantelzorgers met elkaar in gesprek gaan en dit koppelen aan eigen ervaring. Deze podia zijn aangeboden aan mantelzorgers die de zorg hebben voor iemand met niet aangeboren hersenletsel, autisme, dementie en GGZ. Thema’s die hier aan bod kwamen waren onder andere ‘omgaan met veranderd gedrag’, ‘eenrichtingsverkeer in de relatie’, ‘omgaan met het ziektebeeld’, ‘stress’, ‘omgaan met reacties van de omgeving’, ‘netwerk’ en ‘zelfvertrouwen’.