Het jaarlijkse mantelzorgdebat stond in het teken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor mantelzorg door alle partners binnen het sociaal domein.
Onder de titel ’Mantelzorg, zo doen wij dat’ zijn mantelzorgers, beleidsmakers, professionals en politici uitgedaagd hun ervaringen en inzichten rond mantelzorg te delen.

Het debat was een moment van reflectie om stil te staan bij hoe we in Almere de mantelzorgondersteuning zien, vormgeven en willen versterken. Het debat werd aangejaagd door een panel van (ervarings-)deskundigen. Zo was Dr. Boezeman, Postdoc onderzoeker bij het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid en Academisch Medisch Centrum (AMC)/Universiteit van Amsterdam (UvA), als deskundige aanwezig op het gebied van mantelzorg en werk.
Vanuit Movisie, het landelijk Centrum voor kennis en aanpak van sociale vraagstukken, nam senior onderzoeker Aletta Winsemius aan het panel deel. Zij gaf haar visie op de participatiesamenleving en gedeelde zorg. Judith Wijnen van de Adviesraad Sociaal Domein sprak over mantelzorg in relatie tot gemeente(beleid). Daarnaast deelden een volwassen mantelzorger en twee jonge mantelzorgers hun verhaal en visie over de praktijk van het (jong) mantelzorgen.
Vanuit de VMCA nam Jos Alders, Projectcoördinator Informele Zorg, deel met expertise rond mantelzorgondersteuning.
Het gesprek werd door dagvoorzitter Jan de Hoop geleid naar een gezamenlijk debat met alle aanwezigen. In het bijzonder de twee jonge mantelzorgers uit het panel maakten veel indruk op de aanwezigen door de openheid waarmee zij spraken over fijne en moeilijke dingen in hun zorg-situatie. Er was veel aandacht en erkenning voor de positie en behoeften van mantelzorgers. Het werd een inspirerend debat met de focus op samenwerking. De uitkomsten van het debat nodigen uit om verbindingen binnen informele en formele zorg nog verder te benutten.