By using our website, you agree to the use of our cookies.

Categorie: 2016

Vrijwilligersraad

De Vrijwilligersraad Almere behartigt de belangen van Almeerse vrijwilligers. Het doel van de Vrijwilligersraad is het versterken van het vrijwilligerswerk en vrijwilligers een manier bieden om hun ervaringen te delen. Door middel van de Vrijwilligersraad kunnen vrijwilligers meedenken en signalen afgeven, zodat bekend wordt wat…

Samenspraak van Het Gilde

Anderstalige inwoners van Almere die hun spreekvaardigheid willen verbeteren, ook na of tijdens hun inburgeringscursus, kunnen terecht bij SamenSpraak. Eén-op-één wordt wekelijks met een vrijwilliger het Nederlands geoefend. De vrijwilliger en de anderstalige bepalen in onderling overleg waar, wanneer en waarover gesproken wordt. Het aantal…

Administratief spreekuur

In 2016 hebben 1.905 inwoners gebruik gemaakt van de administratieve spreekuren in de stad. De meeste vragen op dit spreekuur werden gesteld over hulp bij invullen van formulieren, hulp bij vragen over wonen (woningnet), hulp bij aanmelding Plangroep en hulp bij vragen over inkomen en…

Vriendenkringen

Vriendenkringen zijn georganiseerde vriendschappen tussen mensen met dezelfde interesses van ongeveer dezelfde leeftijd. De vriendenkring kiest zelf hoe vaak zij bijeen willen komen. Dit is gemiddeld bij de meeste groepen 1 á 2 keer per maand. De coördinator maakt passende matches tussen de verschillende mensen….

Mantelzorgplein Almere

Om aanbod rond mantelzorg te bundelen zijn in 2016 voorbereidingen getroffen om in 2017 te starten met de opzet van het Mantelzorgplein Almere. Het Mantelzorgplein wordt een centrale, online plek voor aanbod rond mantelzorg in Almere. Mantelzorgers en verwijzers vinden hier een overzicht van cursussen,…

Coach4you

Coach4you is een preventief mentorproject dat zich richt op leerlingen die moeite hebben om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te maken. Vrijwillige coaches ondersteunen zowel de leerling als de ouders. Een koppelingstraject duurt ongeveer één tot anderhalf jaar. Het aantal kinderen…

Stagiaires

De VMCA biedt studenten de kans om hun de kennis die zij opdoen tijdens hun studie in de praktijk te brengen. Hiervoor hebben wij goede contacten met diverse hogescholen. In 2016 hebben 72 stagiaires zich voor diverse projecten binnen de VMCA ingezet. Stagiaires bieden we…

Groepstrainingen

De groepstrainingen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 27 jaar uit Almere die een hulpvraag hebben. Het voordeel van een groepstraining is dat het drempelverlagend werkt (t.o.v. één-op-één coaching), omdat bepaalde jongeren zich in een groep veiliger voelen. Jongeren komen tijdens de trainingen…

Matching Talents

Binnen Matching Talents worden Almeerse jongeren met een hulpvraag (13–27 jaar) gekoppeld aan een vrijwillige persoonlijke coach. Het doel is om schooluitval te voorkomen en/of een startkwalificatie te behalen of op een andere manier aan persoonlijke doelstellingen te werken op het gebied van meer zelfstandigheid…

Ketenzorg dementie

In de zorg voor mensen met dementie werken in Almere veel organisaties samen om de zorg aan dementerenden integraal aan te pakken. Hierbij is niet alleen goede zorg voor de dementerende van belang. We richten we ons ook op de mantelzorger en doen er alles…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.