Tijdens de eerste lockdown is er met een vrijwilliger een Skypegroepje opgericht. Er zijn drie deelnemers samengebracht om eens per week een stuk te lezen en dat dan samen te bespreken. De deelnemers zijn alle drie vrouwen met weinig contacten in Almere en zij komen allen uit een andere cultuur. Ze worden dus gedwongen om samen in het Nederlands te lezen en te spreken. Alle drie de deelnemers vinden het leuk en zinvol en ze hebben (naast hun één-op-één begeleiding) nog elke zaterdag een Skype-bijeenkomst.