By using our website, you agree to the use of our cookies.

Tag: professionals

Mantelzorgplein Almere

Op de website www.mantelzorgpleinalmere.nl vinden mantelzorgers en professionals al het aanbod in Almere voor mantelzorgers en deskundigheidsbevordering over mantelzorg. Door het Expertisecentrum wordt het digitale platform Mantelzorgplein Almere gecoördineerd, de vindplaats voor mantelzorg gerelateerd aanbod in Almere. In 2020 werd de site bezocht door 4.386…

Sociale Cafés

Voor een goede verbinding met partners in het veld zijn consulenten mantelzorg met regelmaat aanwezig op sociale cafés als Alzheimer café, Parkinsoncafé, STIP en bij netwerken als Netwerk GGZ, het Neuronetwerk, NAH knooppunt, Autisme Netwerk Almere. Hier worden signalen gedeeld en is er direct contact…

Voorlichting Mantelzorg

Op verschillende vindplaatsen voor mantelzorgers is voorlichting over mantelzorg gegeven, bijvoorbeeld aan de vrijwilligerscoördinatoren en persoonlijk begeleiders dementie van Zorggroep Almere, bij Buurtzorg, de PATZ groep, aan ouderenwerkers van De Schoor, bij de Inloop migranten vrouwen en in het POH overleg Almere Poort. Op het…

Training professionals

De VMCA vindt het van groot belang zowel professionals in het veld te trainen als toekom­stige zorgverleners. Als bewustwording over mantelzorg in een vroeg stadium plaatsvindt, zal dit ook leiden tot eerdere (h)erkenning van mantelzorg en preventieve begeleiding en onder­steuning. Gastlessen over mantelzorg zijn gegeven…

Coaching Mantelzorg & Werk

Mantelzorgers die werk combineren met zorgtaken nemen in aantal toe. Op dit moment combineert 1 op de 5 werknemers zijn/haar baan met mantelzorgtaken. In de zorg is dit 1 op de 4. Een derde deel ervaart (redelijk tot veel) moeite om mantelzorg en werk te…

Mantelzorgplein Almere

Op de website www.mantelzorgpleinalmere.nl vinden mantelzorgers en professionals al het aanbod in Almere voor mantelzorgers en deskundigheidsbevordering over mantelzorg. De website raakt steeds meer bekend als dé vindplek voor informatie, advies en ondersteuning. Activiteiten gericht op ‘iets leren’, ‘vitaal en in balans blijven’, ontspanning, de…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.