Binnen Matching Talents en Groepstrainingen worden Almeerse jongeren met een hulpvraag (13–27 jaar) gecoacht. De jongeren worden één-op-één gekoppeld aan een vrijwillige coach of sluiten aan bij groepstrainingen. In beide situaties zijn de coaches vrijwilligers.

Ik voel me prettig. Opgelucht. Anders dan ik eerder was. Ik stap op mensen af en ga in contact. Ik realiseer me nu dat ik daarmee geen risico loop, dat er niets ergs gebeurt. En ik merk dat anderen meer op mij reageren. Ze zien hu hoe ik echt ben.

Matching Talents

De doelstelling van Matching Talents is divers:

  • schooluitval voorkomen en een startkwalificatie halen;
  • preventief om jeugdhulp te voorkomen;
  • terugval naar jeugdhulp voorkomen (als nazorgtraject);
  • andere persoonlijke doelstellingen op het gebied van zelfstandigheid en een stabiele toekomst.

De aangemelde jongeren komen deels vanuit onderwijs en deels vanuit zorg. De jongeren vanuit zorg hebben meestal een hulpvraag op het gebied van participatie en arbeid, de jongeren vanuit onderwijs hebben vaak een wat bredere hulpvraag gericht op persoonlijke ontwikkeling, plannen en structuren en studiekeuzes. Bij beide groepen zien we dat ook werken aan zelfvertrouwen onderdeel is van de hulpvraag. In totaal zijn 56 koppels (een jongere met een vrijwilliger) begeleid. Dit is iets meer dan vorig jaar en 35% meer dan de afgesproken prestatienorm. 2019 kenmerkt zich door een forse uitbreiding wat betreft verwijzers. In de zorg, maar zeker in het onderwijs, zien we dat Matching Talents meer bekendheid heeft gekregen in Almere.

Ik deed altijd alles alleen en nu heb ik hulp. Dat is een grote stap voor mij. We hadden vanaf het eerste moment een klik, mijn coach is voor mij de dichtsbijzijnde persoon (naast mijn moeder) die weet waar ik vandaan kom, wat er nu gebeurt en waar ik naartoe wil.