Samenwerking
Om aandacht te hebben voor jonge mantelzorgers is er contact met belangrijke verwijzers op vindplaatsen. Denk hierbij aan: Interne Begeleiders, zorgcoördinatoren via het netwerk Passend Onderwijs, begeleiders in GGZ zorg, opvoedadviseurs, jeugdzorg, de Kinderkliniek, maatschappelijk werk en welzijn. Via korte lijnen is er uitwisseling van casuïstiek en wordt de vraag om (bij)scholing over jong opgroeien met zorg gesteld. Het informatiemateriaal is uitgebreid met een handzame ‘informatiewaaier’ en er is een scholingsprogramma beschik­baar voor 12-17 jarigen over jong opgroeien met zorg.

Het Expertisecentrum Mantelzorg is lid van het landelijke netwerk JMZ Pro, een netwerk van professionals die werken met jonge mantelzorgers, en was aanwezig bij congressen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en inzichten. In de landelijke Week van de Jonge Mantelzorger is de voorstelling ‘What If’ door theatergroep Bint extra aangeboden.

Verlichting en versterking van jonge mantelzorgers
Veel kinderen hebben deelgenomen aan activiteiten waarin via thema’s gewerkt wordt aan bijvoorbeeld het uiten van emoties, het stellen van grenzen stellen en het (leren) kennen van je kwaliteiten.

Voor een aantal kinderen was vervoer een knelpunt. Dit is aangepakt en kan via Burennetwerk van de VMCA worden geregeld. De VMCA betaalt eventuele onkosten om zo nog meer kinde­ren zonder teveel zorgen en kosten aan de activiteiten te kunnen laten deelnemen.

De KOPP training, specifiek bedoeld voor kinderen die opgroeien met zorg voor iemand met psychiatrische problemen en/of verslaving, is in samenwerking met Tactus aangeboden. De KOPP training is 2 keer aangeboden, een keer voor de groep van 8-12 jaar en een keer voor de groep van 14-18 jaar. Deze training wordt hoog gewaardeerd door de deelnemers.

Het jaarlijkse mantelzorgdebat stond dit jaar volledig in het teken van jonge mantelzorgers.

Op Kamp; even vrij van zorg
Op de Almeerse Haringparty werd het 1e vaatje haring geveild voor het goede doel voor ondersteuning aan jonge mantelzorgers en nog twee andere projecten. Van de opbrengst zijn jonge zorgers van 12-24 jaar op kamp geweest.

Voor een groep van 30 tieners tussen 12 en 17 jaar werd een ontspannen en actief program­ma aangeboden in samenwerking met VVC adventure. Ook was er ruimte voor muziek. Dit bleek een mooie manier om zich te uiten en verbinding te ervaren met leeftijdsgenootjes die zich in een vergelijkbare situatie bevinden.

Voor de groep 18-24 jarigen werd een kamp gehouden in Gasthuus de Notelaar. Het werd een onvergetelijk weekend voor 15 jong volwassen mantelzorgers, waarin BBQ, ontspannende activiteiten en ontmoeting voorop stonden. Tussen de activiteiten door was er veel gelegen­heid om in gesprek te gaan. De deelnemende jong volwassenen gaven duidelijk aan behoefte te hebben met elkaar in gesprek te gaan over wat hen bezighoudt en daardoor zichzelf beter te leren kennen. Meer nog dan te praten over de mantelzorgsituatie en de daarbij voorko­mende taken. Het benadrukt de wens om als jongere ook ‘gewoon op te kunnen groeien’.

Door er samen even uit te zijn en aandacht te hebben voor elkaar ontstonden mooie vriend­schappen.

Maatjes voor jonge mantelzorgers
In 2019 zijn er 30 (al lopende) hulpvragen voor een maatje geweest van jonge mantelzorgers tussen de 4 en 14 jaar. Er zijn 15 nieuwe matches ingevuld. Met een gemotiveerde – vaak jonge – vrijwilliger ondernamen de jonge mantelzorgers leuke activiteiten om even los van de zorgsituatie te zijn en echt even aandacht voor zichzelf te krijgen. Eind 2019 is het project genomineerd voor een Appeltje van Oranje. De nominatie voor dit bijzondere project is een bekroning op het werk voor kinderen die door dit project ‘gewoon kunnen opgroeien’. In 2020 kunnen we het project ‘Gewoon Opgroeien’ helaas niet voortzetten, omdat de VMCA hiervoor geen subsidie meer ontvangt.