Mensen hebben de afgelopen jaren in toenemende mate toegang gekregen tot allerlei social media als WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, fora en chatprogramma’s. Aanvankelijk waren mensen massaal en intensief bezig om zoveel en zo vaak mogelijk van zich te laten horen. Inmiddels zien we mensen die een week of enkele dagen hun mobiele telefoon uitzetten, een sociale retraite inlassen in de hoop een betere sociale balans te vinden. Mensen gaan weer op zoek naar persoonlijk en diepgaand contact en proberen dit in balans te krijgen met snelle en vaak vluchtige digitale contacten.

Ook vernieuwende elektronische ondersteuningsmiddelen, zoals zorgrobot Alice en de Dementie App, bieden op het eerste oog een oplossing voor het vergroten van de zelfredzaamheid. Deze technologie brengt tegelijkertijd onpersoonlijkheid en vluchtigheid met zich mee. Persoonlijk contact blijft voor ieder mens belangrijk. Mensen en organisaties zijn in toenemende mate op zoek naar een goede balans tussen handige technologie en persoonlijk contact. Tegelijkertijd zien we een toenemende hang naar verdieping en zingeving. Hiermee hangt ook de behoefte aan duurzaamheid samen en de behoefte om anders met zaken om te gaan. We delen auto’s en scootmobielen, investeren in langdurige en goede vriendschappen en bouwen hiermee een stevig sociaal netwerk op.

De betekenis voor vrijwilligerswerk en mantelzorg in Almere:

  • De grotere aandacht van mensen voor hun sociale omgeving is positief voor het vrijwilligerswerk en voor mantelzorgers. Via vrijwilligerswerk kun je veel contacten opdoen en je sociale netwerk flink verstevigen. Vrijwilligers bieden aan hulpvragers tijd, aandacht en vaak duurzaam contact en helpen mantelzorgers en anderen bij het opbouwen en verstevigen van hun sociale netwerk.
  • Contacten kunnen zowel face-to-face als via social media worden opgebouwd en onderhouden. Voor vrijwilligers en hulpvragers die minder mobiel zijn, biedt dit de mogelijkheid om vanuit huis sociale contacten te onderhouden of vrijwilligerswerk te doen.