By using our website, you agree to the use of our cookies.

Jaarverslag 2018

WELKOM

‘Voor Elkaar in Almere' is voor mij dat het niet uitmaakt wat je achtergrond is of je levensverhaal. Wij zijn er voor iedereen. Met elkaar bereik je meer. Het is leuk en verrijkend om elkaar te ontmoeten, elkaars verhalen te horen, elkaar te begrijpen en er voor elkaar te zijn.
Voor Elkaar in Almere betekent ook dat de VMCA als organisatie op orde is en onze missie ondersteunt. ’

Jolien Hoek - Directeur VMCA

2018 IN CIJFERS

25000
Mantelzorgers in Almere
52000
Vrijwilligers in Almere
3815
Hulpvragers bij de VMCA
1278
Bewoners actief geworden in de wijken
3840
Mantelzorgers in beeld
970
Vrijwilligers VMCA
781
Vacatures vrijwilligers
316
Organisaties geadviseerd

SPEERPUNTEN 2018

Vrijwillige Inzet

Mantelzorg

Wijkteams

Almeerse thema's

Mantelzorg

Expertisecentrum mantelzorg. Steeds meer mantelzorgers vinden ons. Balans en draagkracht zijn belangrijke peilers.

Vrijwilligers

Expertisecentrum Vrijwillige Inzet. Informatie en advies voor organisaties en begeleiding specifieke groepen vrijwilligers.

Jongeren

Jongeren moeten kunnen meedoen, sterk in hun schoenen staan en gewoon op kunnen groeien in Almere.

Wijkteams

De wijkteams zijn ingeburgerd. Tevreden bezoekers en veel enthousiaste buurtbewoners zetten zich in als vrijwilliger.

Voor elkaar in Almere

‘We zijn er voor elkaar in Almere. In 2018 waren we in ontwikkeling naar het Expertisecentrum Vrijwillige inzet en Expertisecentrum Mantelzorg. Om voor iedereen een duidelijk beeld te scheppen van wat dit voor hen inhoudt hebben we een video gemaakt. In deze video komt duidelijk naar voren wat wij betekenen voor de mensen waarvoor we ons inzetten en hoe zij het 'Samen voor Elkaar ervaren'.

Waar staan we voor?

De VMCA zal steeds vaker organisaties stimuleren en faciliteren een bijdrage te leveren aan bloeiend vrijwilligerswerk, waarin plaats is voor iedereen. We zetten ons in voor sterke en innovatieve vrijwilligersorganisaties in Almere.

Voor vrijwilligers richten we ons op betekenisvol vrijwilligerswerk, gericht op ondersteuning van zelfred­zaamheid, het bevorderen van participatie en het voorzien in een vangnet voor mensen die hulp nodig hebben.

Wij werken aan het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers.

Daartoe stimuleren en faciliteren we organisaties en werkgevers om mantelzorgers te herkennen en erkennen en rekening te houden met hun bijzondere omstandigheden, zodat zij hun mantelzorgtaken kunnen uitvoeren zonder overbelast te raken.

We werken aan de ontwikkeling van een informele manier van werken, waarin vrijwilligers, mantelzorgers en het sociale netwerk van mensen een belangrijke plaats innemen.

Wij bieden betekenisvol vrijwilligerswerk, gericht op ondersteuning van zelfred­zaamheid, het bevorderen van participatie en het voorzien in een vangnet voor mensen die hulp nodig hebben.

De VMCA heeft bijgedragen aan belangrijke thema’s in de stad, zoals terugdringen van laaggelet­terdheid, voorkomen van armoede en schulden en maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. De inzet van de VMCA richt zich altijd op vroegtijdige inzet en laagdrempelige ondersteuning, waar mogelijk met inzet van vrijwilligers en waar nodig onder begeleiding van professionals.

We ontwikkelen een informele manier van werken, waarin vrijwilligers, mantelzorgers en het sociale netwerk van mensen een belangrijke plaats innemen.

Waar doen we het voor?

In september 2018 is een effectmeting gedaan bij 6 verschillende activiteiten. van de VMCA. De methodiek die hiervoor is toegepast is gebaseerd op de effectmeting die is ontwikkeld door de brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland.

Een samenvatting van de uitkomsten is weergegeven in deze infographic.

Bestuur & Management

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.