Zowel de beroepskrachten als de vrijwilligers van Humanitas en de VMCA komen bij veel mensen en gezinnen achter de voordeur en krijgen daardoor een goed beeld van wat er zich in de Almeerse huishoudens afspeelt. Er wordt veel meervoudige en complexe problematiek gesignaleerd. In gezinnen waar schulden zijn en/of psychische problematiek is, versterken de problemen elkaar vaak. We zien veel gezinnen waar kinderen in een onveilige situatie opgroeien. Jonge mantelzorgertjes die een gezin draaiende houden, kinderen die niet naar (sport-) clubs gaan omdat er geen geld is, ontspoorde mantelzorg omdat de belasting te groot is.

De belangrijkste maatschappelijke ontwikkeling van 2015 is onbetwist de decentralisering van de domeinen zorg, jeugd en participatie. Na jaren van voorbereiding is de formele transitie en de nieuwe infrastructuur van het sociale domein een feit. In de praktijk zijn we nog maar net begonnen met een nieuwe manier van werken. De wijkteams zijn opgezet en gestart. Professionals ontwikkelen met elkaar een nieuwe manier van werken en burgers moeten de nieuwe wegen leren vinden en bewandelen. Over de transitie is de afgelopen tijd veel geschreven. In dit trendrapport worden de belangrijkste trends verwoord die direct betrekking hebben op vrijwilligerswerk en mantelzorg.