By using our website, you agree to the use of our cookies.

Jaarverslag VMCA Almere 2016

Jaarverslag 2016

WELKOM

  

‘Ik ben trots omdat we in 2016 in de omwenteling van het sociaal domein het belang van vrijwilligerswerk en mantelzorg in Almere hebben kunnen verankeren en versterken’.

Jan Nieuwenhuizen - Voorzitter bestuur VMCA

2016 IN CIJFERS

13200
Mantelzorgers in Almere
50000
Vrijwilligers in Almere
3011
Hulpvragers
564
Vrijwilligers getrained
3000
Mantelzorgers in beeld
1201
Vrijwilligers VMCA
1000
Vacatures vrijwilligers
132
Organisaties geadviseerd

Mantelzorg

Van Steunpunt naar Expertisecentrum mantelzorg. Steeds meer mantelzorgers weten ons te vinden.

Vrijwilligers

VMCA voor het vrijwilligerswerk in Almere. Ondersteunen van organisaties en begeleiden van vrijwilligers.

Jongeren

Jongeren moeten kunnen meedoen, sterk in hun schoenen staan en gewoon op kunnen groeien in Almere.

Wijkteams

Er gebeurt van alles in de wijken van Almere. Veel enthousiaste buurtbewoners zetten zich in als vrijwilliger.

SPEERPUNTEN 2016

Vrijwilligersraad

Expertisecentrum mantelzorg

Wijkteams

KERNTAKEN

De VMCA zet zich in om het vrijwilligerswerk in Almere te versterken en ontwikkelen.

Het is onze visie dat vrijwilligerswerk bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en zingeving. We streven naar waardering stimulering en versterking van vrijwilligerswerk als waardevolle en onmisbare bijdrage aan de Almeerse samenleving. Het is dan ook noodzakelijk om te blijven investeren in het werven en behouden van vrijwilligers.

Wij stimuleren dat Almeerse mantelzorgers herkend en gekend worden, zodanig dat zij met voldoening hun mantelzorgtaken kunnen uitvoeren zonder overbelast te raken.

Wij sturen aan op een goede en breed gedragen mantelzorgondersteuning in Almere. We maken ons hard voor herkenning en erkenning van mantelzorgers bij mantelzorgers zelf, bij organisaties en werkgevers. We streven naar regie op het eigen leven van de mantelzorger, zodat de verhouding tussen de draaglast en de draagkracht in balans komt en blijft. We betrekken alle betrokkenen in Almere hierbij.

Wij bieden betekenisvol vrijwilligerswerk, gericht op ondersteuning van zelfredzaamheid, het bevorderen van de eigen kracht van Almeerders en het bevorderen van participatie.

Alle activiteiten dragen bij aan het bevorderen van participatie en welbevinden van Almeerders en het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid door een samenleving op te bouwen met sterke sociale netwerken waarin het gemakkelijk is om wat voor elkaar te doen.

We dragen een informele manier van werken uit waarin vrijwilligers, mantelzorgers en het sociale netwerk van mensen een belangrijke plaats innemen.

Wij vinden het belangrijk om in Almere verbindend te zijn: tussen vrijwilligers onderling, tussen organisaties en vrijwilligers, tussen formele en informele zorg, tussen mantelzorgers en professionals. Met elkaar bereiken we immers meer dan alleen.

BESTUUR & MANAGEMENT

JAARVERSLAG UITPRINTEN

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.