In Almere worden nieuwe concepten ontwikkeld in het kader van formele en informele samenwerking. Formeel (gegeven door beroepskrachten) en informeel (geboden door mantelzorgers en vrijwilligers) werken steeds nauwer met elkaar samen. Samenwerking is een voorwaarde om vanuit 1 gezin, 1 plan en 1 aanpak te werken. Dit gebeurt niet alleen in de zorg, maar ook op andere terreinen, zoals in de schuldhulpverlening en in de jeugdzorg. In de wijkteams zien we dat samenwerking tussen formeel en informeel steeds vanzelfsprekender wordt. De inbreng van De Schoor en de VMCA in de wijkteams speelt in deze nauwere samenwerking een belangrijke rol.

De samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers en mantelzorgers is ook belangrijk om de kanteling binnen het sociale domein mogelijk te maken. Nieuwe creatieve collectieve oplossingen liggen vaak dichtbij mensen en hun sociale omgeving, zijn minder duur en hebben vaak een prima resultaat.

De betekenis voor vrijwilligerswerk en mantelzorg in Almere:

  • Het is belangrijk dat de formele wereld en de informele wereld elkaar beter leren kennen en ervaren dat zij aanvullend op elkaar zijn. Voor beroepskrachten is nog lang niet altijd duidelijk welke rol vrijwilligers kunnen spelen en welke niet. Hier ligt nog een belangrijke taak voor vrijwilligersorganisaties.
  • Doordat elk wijkteam een wijkwerker heeft vanuit het vrijwilligerswerk is het vrijwilligerswerk in Almere stevig vertegenwoordigd. Deze opzet is uniek in Nederland en werkt goed. De ‘vrijwilligerswerk wijkwerker’ heeft als belangrijke taken de verbinding tussen formele en informele zorg tot stand te bren gen, de informele manier van werken over te dragen op collega wijkwerkers en om bewoners te activeren tot het doen van vrijwilligerswerk.
  • De wijkwerkers verwijzen door naar de verschillende vrijwilligersactiviteiten in de stad. Het is belangrijk dat er voldoende informele en collectieve activiteiten beschikbaar zijn en blijven om naar te verwijzen.
  • Naar verwachting doen in 2016 aparte jeugdteams hun intrede in Almere. Het is belangrijk dat er gewerkt wordt vanuit de gedachte: 1 gezin, 1 plan, 1 aanpak. Er zal een goede verbinding moeten zijn tussen wijkteams en jeugdteams. Preventie op het gebied van jeugd kan negatieve gevolgen op lange termijn voorkomen of beperken binnen gezinnen in Almere