By using our website, you agree to the use of our cookies.

Wijkteams

Wijkteams in de praktijk

Dit jaar zijn er in alle wijkteams administratieve spreekuren gekomen. Vrijwilligers staan klaar om bewoners te helpen met allerlei vragen op het gebied van administratie en formulieren.
In heel Almere worden dezelfde mappen (NIBUD-mappen) uitgereikt aan mensen om de administratie te ordenen en overzichtelijk te houden. Bij elk spreekuur in elke wijk is een van de wijkwerkers ‘stand by’ voor de vrijwilligers. Door de convenantpartners is in 2016 een evaluatie uitgevoerd om te kijken of de opdracht die gegeven is aan de convenantpartners goed is uitgevoerd en de wijkteams de gewenste resultaten opleveren.

De uitkomsten:

  • De multidisciplinaire wijkteams geven in grote mate antwoord op de vragen van de Almeerders. Inwoners weten de wijkteams goed te vinden en de professionals kunnen snel schakelen met collega’s om de vraag van de klant vanuit de juiste discipline te beantwoorden.
  • De kanteling die werd beoogd, waarbij eerst gekeken wordt wat iemand zelf kan bijdragen of wat vanuit het sociale netwerk kan worden opgelost, is inmiddels een vertrouwde manier van werken. Het aantal informele oplossingen is in anderhalf jaar verdubbeld van 17% naar 34%.
  • Het keukentafelgesprek draagt daadwerkelijk bij om ‘de vraag achter de vraag’ te achterhalen. Dit maakt dat problemen op meerdere levensterreinen in samenhang kunnen worden opgepakt.

Extra aandacht is nodig voor:

  • De verbinding tussen het wijkteam en andere samenwerkingspartners.
  • De wijkwerkers ervaren hoge werkdruk en grote administratieve druk.
  • De aansturing van de wijkwerkers is voor henzelf soms verwarrend (matrixorganisatie).

De convenantpartners zullen in 2017 de aandachtspunten meenemen in de doorontwikkeling van de wijkteams.

De cijfers

2675
Actieve bewoners in de wijken
34
% Informele oplossingen
303
Doorverwijzingen mantelzorgers VMCA
1083
Bemiddelingen burennetwerk
1905
Bezoekers administratief spreekuur

Reacties uit de wijk

Robert is bij ons wijkteam gestart als vrijwilliger voor de administratieve inloop van het wijkteam. Hij helpt o.a. bij het invullen van formulieren, aanvragen van bijvoorbeeld kwijtschelding gemeentelijke belasting of helpen bij het inschrijven bij WoningNet. Hij is inmiddels zo enthousiast en verbonden aan het wijkteam, dat hij ook individuele cliënten in de wijk ondersteunt. Zo helpt hij o.a. 2 kinderen bij hun huiswerk, omdat de moeder door omstandigheden dit zelf niet kan doen.

Wijkvrijwilliger

Suzan kwam in december 2016 op de inloop van het scheidingsspreekuur. Wij hebben haar in eerste instantie geholpen met advies over welke stappen zij kon nemen. Vrijwilligers van het administratief spreekuur hebben haar geholpen bij het aanvragen van een uitkering en haar administratie op orde brengen. Na een paar weken kwam Suzan terug omdat ze graag vrijwilligerswerk wilde doen en dat hebben we voor haar gevonden!

Buurtbewoonster

Titia kan vanwege haar beperking de zware huishoudelijke taken niet meer zo goed uitvoeren. Ze heeft een klein netwerk. Haar kleindochter is mantelzorger, maar de zorg valt haar zwaar. De wijkwerker heeft doorverwezen naar een consulent Mantelzorg en het project Intensieve Vrijwillige Thuishulp van de VMCA. Nu komt er een vrijwilliger regelmatig langs, zodat de kleindochter wordt ontlast. Titia voelt zich gezien en gesteund.

Mantelzorger

Super....I love it. I am glad and blessed that I met good people in Holland. Never thought of this when I came in March this year.....Thanks to Gina who introduced me to Jantine and the Club. And Thanks to Indu who supported to come along. And thanks to everyone of them who came and squeezed into my place with all the happiness and smile on faces.

Bezoekster Ladies Club Stedenwijk

Dankjewel voor de uitnodiging. Helaas moet ik afzeggen. Op het moment van het Café vieren wij de verjaardag van Peter. Wie is ook weer Peter? In november 2015 heb jij mij bij hem geïntroduceerd. Peter was nogal eenzaam. Op dinsdagmorgen 31 januari vieren we bij Peter zijn verjaardag, bij hem thuis, met een groepje van 11 mensen. Is dat niet een mooie reden om me af te melden?

Wijkbewoner

Activiteiten in de wijk

Het Gilde Almere

Het Gilde is een vrijwilligersgroep en bestaat grotendeels uit vijftigplussers. Deze Almeerders hebben een schat aan kennis en ervaring en willen deze graag delen met anderen. Het Gilde biedt hulp en ondersteuning op diverse gebieden. Computerhulp Computerhulp bestaat uit ervaren vrijwilligers die hulp bieden bij…

Samenspraak van Het Gilde

Anderstalige inwoners van Almere die hun spreekvaardigheid willen verbeteren, ook na of tijdens hun inburgeringscursus, kunnen terecht bij SamenSpraak. Eén-op-één wordt wekelijks met een vrijwilliger het Nederlands geoefend. De vrijwilliger en de anderstalige bepalen in onderling overleg waar, wanneer en waarover gesproken wordt. Het aantal…

Coach4you

Coach4you is een preventief mentorproject dat zich richt op leerlingen die moeite hebben om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te maken. Vrijwillige coaches ondersteunen zowel de leerling als de ouders. Een koppelingstraject duurt ongeveer één tot anderhalf jaar. Het aantal kinderen…

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg

De Intensieve Vrijwillige Thuishulp (IVT) zet vrijwilligers in bij hulpvragers, die zelfstandig wonen en waarbij sprake is van niet aangeboren hersenletsel (NAH), dementie of van een chronische of levensbedreigende aandoening. De inzet is gericht op het ondersteunen van de zelfredzaamheid van de hulpvrager en ter…

Super Cool!

In januari 2016 is het project ‘Sporten is super COOL!’ van start gegaan. Dit is een uitbreiding van het succesvolle project super COOL. Sporten is super COOL! is een sport(maatjes) project voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers die…

Groepstrainingen

De groepstrainingen zijn bedoeld voor jongeren tussen de 13 en 27 jaar uit Almere die een hulpvraag hebben. Het voordeel van een groepstraining is dat het drempelverlagend werkt (t.o.v. één-op-één coaching), omdat bepaalde jongeren zich in een groep veiliger voelen. Jongeren komen tijdens de trainingen…

Vriendschap op Maat

Het maatjesproject Vriendschap op Maat biedt kwetsbare mensen met een psychiatrische achtergrond een vriendschappelijk sociaal contact. Het maatjesproject biedt hen de mogelijkheid om op wekelijkse of tweewekelijkse basis iemand met dezelfde interesses en hobby’s te ontmoeten. Dit kan door middel van een één-op-één contact, groepscontact…

Vriendenkringen

Vriendenkringen zijn georganiseerde vriendschappen tussen mensen met dezelfde interesses van ongeveer dezelfde leeftijd. De vriendenkring kiest zelf hoe vaak zij bijeen willen komen. Dit is gemiddeld bij de meeste groepen 1 á 2 keer per maand. De coördinator maakt passende matches tussen de verschillende mensen….

Stagiaires

De VMCA biedt studenten de kans om hun de kennis die zij opdoen tijdens hun studie in de praktijk te brengen. Hiervoor hebben wij goede contacten met diverse hogescholen. In 2016 hebben 72 stagiaires zich voor diverse projecten binnen de VMCA ingezet. Stagiaires bieden we…

Taal in Huis

Het project ‘Taal in Huis’ maakt deel uit van een samenwerkingsverband met diverse partner-organisaties op het gebied van bestrijding laaggeletterdheid in de gemeente Almere. ‘Taal in Huis’ is een één-op-één begeleidingstraject, waarbij een (getrainde) taalvrijwilliger en een deelnemer eenmaal per week afspreken bij de deelnemer…

Matching Talents

Binnen Matching Talents worden Almeerse jongeren met een hulpvraag (13–27 jaar) gekoppeld aan een vrijwillige persoonlijke coach. Het doel is om schooluitval te voorkomen en/of een startkwalificatie te behalen of op een andere manier aan persoonlijke doelstellingen te werken op het gebied van meer zelfstandigheid…

Financiële zelfredzaamheid

Huisbezoeken Armoede Hotspots Het project Huisbezoeken Armoede Hotspots bestaat drie jaar. Dit achter-de-voordeur project is gericht op inwoners van Almere die moeten rondkomen met een inkomen rond de armoedegrens. Deze groep is vaak afhankelijk van regelingen en voorzieningen om rond te komen. Het doel van…

Burennetwerk

Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk. De vrijwilligers bieden wijkgerichte hulp zoals vriendschappelijk huisbezoek, (samen) boodschappen doen, wandelen (met of zonder rolstoel), vervoer binnen…

Versterk je Netwerk

Vrijwilligers van Versterk je Netwerk zetten zich in om het sociale netwerk van mensen te versterken. Het hebben van een sociaal netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen die een gebrek hieraan ervaren en ondersteuning nodig hebben bij het opzetten en onderhouden van een sociaal…

WordPress Theme built by Shufflehound. Alle rechten voorbehouden aan de VMCA Almere.