Coach4you is een preventief mentorproject dat zich richt op leerlingen die moeite hebben om de overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te maken. Vrijwillige coaches ondersteunen zowel de leerling als de ouders. Een koppelingstraject duurt ongeveer één tot anderhalf jaar. Het aantal kinderen dat hier gebruik van maakt is licht gestegen.

In 2016 zijn er 36 koppelingen ten opzichte van 31 in 2015.
Aan de vrijwilligers wordt bij de start van hun inzet een gedegen basistraining gegeven en daarnaast zowel persoonlijke als groepsbegeleiding (intervisie). Dit gebeurt door vrijwillige coördinatoren. Ook de netwerkcontacten en de werving en intake van de deelnemers gebeurt door deze vrijwilligers.