Burennetwerk is een vorm van laagdrempelige georganiseerde burenhulp en biedt ondersteuning aan mensen die dit nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun eigen netwerk. De vrijwilligers bieden wijkgerichte hulp zoals vriendschappelijk huisbezoek, (samen) boodschappen doen, wandelen (met of zonder rolstoel), vervoer binnen of buiten Almere, de hond uitlaten, diverse soorten klussen of tuinonderhoud.
Vraag en aanbod worden bij elkaar gebracht door vrijwillige telefoonbemiddelaars. Deze bemidde-laars bellen daarnaast regelmatig vrijwilligers en hulpvragers om te horen hoe het onderlinge contact verloopt.

De vrijwilligers hebben een belangrijke signalerende functie. Wanneer een vrijwilliger inschat dat een situatie complex is, wordt dit doorgespeeld aan de coördinator. Deze stemt vervolgens in overleg met de hulpvrager en indien nodig met de wijkwerker af of er andere hulp nodig is en wie welke hulpvraag op pakt.

Er is nauwe samenwerking met de VMCA wijkwerkers en ook medewerkers van andere organisaties weten Burennetwerk goed te vinden. Daar waar het een complexe thuissituatie of bijzondere hulp¬vraag betreft is er afstemming met de coördinator om te beoordelen of de hulpvraag bij Buren¬netwerk thuis hoort of dat het wellicht beter opgeschaald kan worden naar een ander project binnen of buiten de VMCA. Soms kan er vanuit Burennetwerk een deel van de hulpvraag worden opgepakt.

Het aantal verrichtingen door vrijwilligers van Burennetwerk neemt nog steeds toe. We bemiddelen daar waar mogelijk bij steeds meer soorten hulpvragen. We worden bijvoorbeeld vaker gebeld voor het uitlaten van een hond of om te helpen bij vertalen bij gesprekken met instanties of hulpverleners. Ook worden we vaker gebeld voor een vrijwilliger voor vervoer binnen of buiten Almere en begeleiding naar een arts. En het aantal verrichtingen door scootmobiel vrijwilligers is sterk verhoogd. Het aantal hulpvragen voor vriendschappelijk huisbezoek of boodschappen is iets verminderd, waarschijnlijk doordat vanuit het wijkteam steeds vaker koppelingen tussen hulpvragers en wijkvrijwilligers plaats vinden. Vanaf 2017 zullen de wandelvrijwilligers, die werkzaam zijn vanuit de verzorgingscentra, overgedragen worden aan de Zorggroep, waar ze beter begeleid kunnen worden door de organisatie waar ze ingezet zijn.

Nog steeds neemt de complexiteit van de hulpvraag toe. De laatste maanden constateren we een grotere toename van hulpvragen via contactpersonen van hulpvragers met grote financiële problemen en vaak ook psychische problematiek die hun huis of tuin niet op orde krijgen. Het aantal tuinvragen is toegenomen maar het aantal beschikbare tuinvrijwilligers is helaas afgenomen. Dat betekent dat er meer gedaan wordt door minder vrijwilligers.
Dit jaar hebben we extra tijd besteed aan het actualiseren van het registratiesysteem van Burennetwerk en vrijwilligers die niet (meer) inzetbaar waren uitgeschreven. Hierdoor is het totaal aantal vrijwilligers licht gedaald. Sommige vrijwilligers blijven helaas kort aan Burennetwerk verbonden omdat ze een betaalde baan hebben gevonden en geen tijd meer vrij kunnen maken om zich via Burennetwerk in te zetten. Maar we kunnen ook nog steeds rekenen op vrijwilligers (met of zonder betaalde baan) die zich al vele jaren inzetten om iets voor een ander te betekenen.