De Vrijwillige Terminale Zorg (VTZ) zet zich in voor het ondersteunen en aanvullen van mantelzorg in situaties waarin mensen in de terminale fase thuis verzorgd worden. Vrijwilligers worden ingezet om aanwezig te zijn en hand- en spandiensten te verrichten. Het is vooral van belang om “er te zijn” en op emotioneel niveau te steunen, maar ook om bij praktische zaken te helpen, zoals bijvoorbeeld bij toiletbezoek en het helpen bij drinken en/of eten. Er is een groep zeer betrokken VTZ vrijwilligers en de begeleiding is intensief. In 2016 is er voor 13 cliënten in de terminale fase ondersteuning geboden, ten opzichte van 9 cliënten in 2015.