In januari 2016 is het project ‘Sporten is super COOL!’ van start gegaan. Dit is een uitbreiding van het succesvolle project super COOL.
Sporten is super COOL! is een sport(maatjes) project voor deelnemers met een verstandelijke beperking. Het doel is om zoveel mogelijk deelnemers die nu nog niet sporten structureel aan het sporten te krijgen onder leiding van vaste vrijwillige (sport)maatjes. In de loop van het jaar worden gedurende 42 weken 7 verschillende aangepaste sporten aangeboden, altijd op een vaste avond. De deelnemers kunnen meedoen aan 6 proeflessen van een sport en daarna beslissen of ze lid worden van de desbetreffende vereniging of een nieuwe serie proeflessen gaan volgen. In het project gaan we uit van de mogelijkheden van de deelnemer en niet van de beperking. Het is belangrijk dat de wil om te sporten of het te proberen bij de deelnemer aanwezig moet zijn.

Bij dit project zijn verschillende sportverenigingen en zorginstellingen betrokken. De VMCA, TriAde en ASV zijn nog steeds de trekkers. De VMCA is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van vrijwilligers en stagiaires van Windesheim, TriAde werft en begeleidt de deelnemers en heeft contact met ouders of begeleiders van woningen. ASV is verantwoordelijk voor het contact met de sportverenigingen en is projectleider.

Bij het totale project zijn vanaf januari 54 unieke vrijwilligers betrokken waarvan 29 specifiek bij één van de sportverenigingen. De andere vrijwilligers zijn super COOL! vrijwilligers die meeverhuizen naar de volgende sport en/of sociaal maatje zijn. Daarnaast zijn er 11 stagiaires betrokken (geweest). Zij helpen gedurende het schooljaar mee en worden ook als sociaal maatje aan één van de deelnemers gekoppeld.
Het afgelopen jaar zijn 23 maatjeskoppels actief geweest of nog actief. In de loop van het jaar zijn koppels gestopt of nieuwe koppels gevormd. Dit is een voortdurend proces. Een aantal koppels is heel hecht en bestaat al een paar jaar.
Naast het sporten ondernemen de koppels ook andere activiteiten, zoals samen winkelen, samen koken, de stad in, naar de disco, naar Walibi, etc.