Vrijwilligers van Versterk je Netwerk zetten zich in om het sociale netwerk van mensen te versterken. Het hebben van een sociaal netwerk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Mensen die een gebrek hieraan ervaren en ondersteuning nodig hebben bij het opzetten en onderhouden van een sociaal netwerk kunnen een beroep doen op een vrijwillige coach.

In 2016 is het aantal koppels opnieuw gedaald ten opzichte van het jaar ervoor (21 in 2016 t.o.v. 29 in 2015). De meeste van deze koppelingen lopen al langer, er zijn 9 nieuwe trajecten gestart. Waar in 2015 een behoorlijk aantal aanmeldingen vanuit de wijkteams kwam, is dat in 2016 flink gedaald. Hoewel het thema netwerkversterking onderdeel is van het nieuwe werken van de zorg-professionals in de wijk, leidt dit niet direct tot meer doorverwijzingen naar het centraal georganiseerde project Versterk je Netwerk.

Voor 2017 is besloten de netwerkversterking onder te brengen bij de wijkteams. Dit sluit naar verwachting beter aan bij het wijkgerichte werken. De bestaande koppels van deelnemers en vrijwilligers zullen worden overgedragen aan de wijkwerker van de wijk van de deelnemer. Vanuit het wijkteam kan dan de vraag van nieuwe deelnemers gekoppeld worden aan bestaande of nieuw te werven vrijwilligers. De nieuwe vrijwilligers kunnen dan centraal een training volgen over de methodiek van netwerkversterking of deze training online volgen, waarmee ook in 2016 al gestart is: 6 coaches hebben gebruik gemaakt van deze online training, ontwikkeld door Mezzo.
Door de netwerkversterking onder te brengen bij de wijkteams zal de vrijgekomen personele inzet beschikbaar worden gesteld voor Burennetwerk, waarmee de daar groeiende vraag voorlopig kan worden opgevangen.