Binnen Matching Talents worden Almeerse jongeren met een hulpvraag (13–27 jaar) gekoppeld aan een vrijwillige persoonlijke coach. Het doel is om schooluitval te voorkomen en/of een startkwalificatie te behalen of op een andere manier aan persoonlijke doelstellingen te werken op het gebied van meer zelfstandigheid of een stabiele(re) toekomst.

Het afgelopen jaar zijn er meer jongeren bereikt en zagen we de vraag naar coaching en ondersteuning groeien. Door flinke PR en actieve investering in het netwerk wisten meer jongeren de weg te vinden naar Matching Talents via school, wijkteams, maatschappelijk werkers en netwerkpartners. Het totaal aantal koppels is ten opzichte van 2015 gestegen met maar liefst 25%.

Daarnaast zien we dat door de kanteling de ingezette trend van complexere problematiek bij jongeren zich voortzet. De meeste jongeren die zich aanmelden hebben een diagnose en daarmee wordt de hulpvraag zwaarder. Dit vraagt meer van de vrijwilliger en daarmee van de begeleiding van de vrijwilliger.

De vrijwilligers hebben de jongeren op diverse vlakken bijgestaan: in het behouden en behalen van hun middelbare school (in een geval zelfs bij het behalen van de HBO), bij zelfstandig gaan wonen, bij het vinden van werk en bij het aanbrengen van meer structuur in het dagelijkse leven.

De mogelijkheid tot aanmelden is laagdrempeliger gemaakt via een WhatsApp-account. Hierdoor is een berichtje sturen al voldoende om in ieder geval een kennismaking te plannen en van daaruit te kijken of Matching Talents het juiste aanbod is voor deze hulpvraag.
Ook zijn jongeren actief geworven tijdens Almere on Stage, de Studie Experience en in het contact met netwerkpartners. Jörgen Raymann heeft voor de jongeren een workshop geven met als titel ‘Je identiteit is je toekomst’, waaraan 15 jongeren hebben deelgenomen.

Er is geïnvesteerd in een nauwere samenwerking met Passend Onderwijs en Humanitas, om een betere samenwerking en aansluiting van formele zorg en informele zorg voor jongeren te bewerkstelligen.